Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Logo of European School of Administration

Επισκόπηση

 • Ρόλος: Αποστολή της Ευρωπαϊκής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας ευκαιρίες μάθησης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και του προσωπικού τους.
 • Ασκούσα καθήκοντα προϊσταμένου: Christiane Keutgens
 • Έτος σύστασης: 2005
 • Αριθμός υπαλλήλων: 20
 • Τοποθεσία: Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο
 • ΙστότοποςΕυρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 

Τι ακριβώς κάνει

Η Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης παρέχει ευκαιρίες μάθησης στο προσωπικό της ΕΕ. Η προσφορά μάθησης περιλαμβάνει:

 • προγράμματα διαχείρισης και ηγετικών δεξιοτήτων
 • κατάρτιση νεοεισερχομένων
 • πιστοποίηση: πρόγραμμα κατάρτισης για τους/τις βοηθητικούς/-ές υπαλλήλους που έχουν προσδιοριστεί από τα θεσμικά όργανα στα οποία εργάζονται ως έχοντες/έχουσες τη δυνατότητα να καταστούν διοικητικοί υπάλληλοι.
 • Εργαστήρια βασικών δεξιοτήτων, ευεξίας και ανθεκτικότητας
 • Πρόγραμμα Erasmus για τη δημόσια διοίκηση: σύντομες επισκέψεις μελέτης για νέους δημοσίους υπαλλήλους από τις χώρες της ΕΕ οι οποίοι ασχολούνται στο πλαίσιο της εργασίας τους με ζητήματα της ΕΕ.
 • DISPA: δίκτυο διευθυντών ινστιτούτων και σχολών δημόσιας διοίκησης των κρατών μελών, καθώς και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (EIPA). Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εκπροσωπούνται από την Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και τη Μονάδα Μάθησης και Επιμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σκοπός του δικτύου αυτού είναι η προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών στον τομέα της κατάρτισης των δημοσίων υπαλλήλων.

Ποιοι ωφελούνται; 

Το προσωπικό των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ επωφελείται από αυτήν την προσφορά μάθησης, η οποία βοηθά το προσωπικό της ΕΕ να αναπτυχθεί επαγγελματικά, να αναπτύξει νέες δεξιότητες και, τελικά, να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του. 

Περαιτέρω πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού

Επικοινωνία

Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Όνομα
Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
Ιστότοπος
https://europa.eu/eas/index_en.htm
E-mail
EPSO-EUSA-INFOatec [dot] europa [dot] eu
Αριθμός τηλεφώνου
+ 32 (0)2 29 68 323
Ταχυδρομική διεύθυνση
European School of Administration, Rue Philippe le Bon, 3, 1049 Bruxelles/Brussels, Βέλγιο
Γραφείο
Fischer building, 135 Rue Adolphe Fischer, L-1521, Luxembourg
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης