Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
logo of European Fisheries Control Agency

Σύντομη παρουσίαση

  • Ρόλος: Η EFCA διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ
  • Εκτελεστική διευθύντρια: Susan Steele
  • Έτος ίδρυσης: 2005
  • Προσωπικό: 73
  • Έδρα: Βίγκο (Ισπανία)
  • Ιστότοπος: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας 

Τι ακριβώς κάνει

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) έχει ως αποστολή να προωθεί τα υψηλότερα κοινά πρότυπα ελέγχου, επιθεώρησης και επιτήρησης στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Για τον σκοπό αυτό, συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ των υπευθύνων ελέγχου και επιθεώρησης σε εθνικό επίπεδο.

Η EFCA βοηθά επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ, παρέχοντας κατάρτιση σε επιθεωρητές και εκπαιδευτές των κρατών μελών της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των κανόνων της ΚΑΠ.

Ποιοι ωφελούνται

Η προστιθέμενη αξία της EFCA έγκειται στη συμβολή της στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τον αλιευτικό τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε οι ευρωπαϊκοί κανόνες να τηρούνται από όλους και όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτόν τον τομέα να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, οπουδήποτε και αν δραστηριοποιούνται.

Η ΚΓΠ συμβάλλει επίσης στη βιώσιμη αλιεία, βελτιώνοντας τη συμμόρφωση με ισχύοντα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης, προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

 

Επίσης

Βιβλιοθήκη 

Τελευταίες ειδήσεις 

Κενές θέσεις εργασίας 

Επικοινωνία

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)

Όνομα
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)
Ιστότοπος
https://www.efca.europa.eu/en
Αριθμός τηλεφώνου
+34 986 12 06 10
Αριθμός φαξ
+34 986 12 52 34
Ταχυδρομική διεύθυνση
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Ισπανία
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης