Glavni sadržaj
Decentralizirana agencija

Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)

logo of European Fisheries Control Agency

Pregled

  • Uloga: EFCA osigurava pravilnu primjenu zajedničke ribarstvene politike EU-a
  • Izvršna direktorica: Susan Steele
  • Osnovana: 2005.
  • Broj zaposlenih: 73.
  • Lokacija: Vigo (Španjolska)
  • Internetska stranica: Europska agencija za kontrolu ribarstva 

Čime se bavi

Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) radi na promicanju najviših zajedničkih standarda za kontrolu, inspekciju i nadzor u okviru zajedničke ribarstvene politike (ZRP). Taj cilj ostvaruje koordinacijom suradnje nacionalnih kontrola i inspekcija.

EFCA pomaže Komisiji i državama članicama EU-a osposobljavanjem inspektora i trenera iz država članica EU-a kako bi se osiguralo da se pravilno primjenjuju propisi zajedničke ribarstvene politike.

Tko ima koristi

Dodana vrijednost EFCA-e proizlazi iz njezina doprinosa ujednačavanju uvjeta za ribarsku industriju diljem Europe kako bi svi poštovali europska pravila i svi dionici ribarskog sektora imali jednak status neovisno o području na kojem djeluju.

Zajedničkom ribarstvenom politikom doprinosi se održivom ribarstvu zahvaljujući povećanju usklađenosti s postojećim mjerama konzervacije i upravljanja na korist sadašnjih i budućih generacija.

 

Vidi također

Knjižnica 

Najnovije vijesti 

Slobodna radna mjesta 

Kontakt

Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)

Ime
Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)
Internetska stranica
https://www.efca.europa.eu/en
Broj telefona
+34 986 12 06 10
Broj telefaksa
+34 986 12 52 34
Poštanska adresa

Edificio Odriozola Avenida García Barbón 4
36201 Vigo Pontevedra
Španjolska

Društvene mreže