Přejít na hlavní obsah
Decentralizovaná agentura

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)

logo of European Fisheries Control Agency

Přehled

  • Úloha: Agentura zajišťuje, aby se řádně uplatňovala společná rybářská politika EU
  • Výkonná ředitelka: Susan Steele
  • Zřízena: 2005
  • Počet zaměstnanců: 73
  • Sídlo: Vigo (Španělsko)
  • Internetové stránky: EFCA 

Náplň činnosti

Agentura EFCA usiluje o dodržování přísných společných norem v oblasti kontroly, inspekce a dohledu v rámci společné rybářské politiky (SRP) . Tyto normy prosazuje tak, že koordinuje spolupráci vnitrostátních kontrolních a inspekčních činností.

EFCA rovněž pomáhá Komisi a členským státům EU tím, že v zájmu řádného uplatňování pravidel společné rybářské politiky poskytuje odbornou přípravu inspektorům a školitelům ze členských států EU.

Pro koho znamená přínos

Přidanou hodnotu agentury EFCA spočívá v jejím příspěvku k nastolení celoevropských rovných podmínek pro odvětví rybolovu tak, aby byla evropská pravidla všemi respektována a aby se všemi zúčastněnými stranami v odvětví rybolovu bylo zacházeno stejným způsobem, ať už působí kdekoli.

Přispívá také k tomu, aby měl rybolov v EU udržitelný charakter. Díky ní jsou lépe dodržována platná opatření v zájmu ochrany a řízení rybích populací – tak aby byly zachovány v dobrém stavu pro současné i budoucí generace.

Viz také

Knihovna 

Nejnovější aktuality 

Volná pracovní místa 

Kontakt

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)

Jméno/Název
Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
Internetové stránky
https://www.efca.europa.eu/en
Telefonní číslo
+34 986 12 06 10
Číslo faxu
+34 986 12 52 34
Poštovní adresa
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Španělsko
Sociální média