Prejsť na hlavný obsah
Decentralizovaná agentúra

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)

logo of European Fisheries Control Agency

Prehľad

  • Úloha: Agentúra EFCA zabezpečuje správne dodržiavanie pravidiel spoločnej rybárskej politiky EÚ.
  • Výkonný riaditeľ: Susan Steeleová
  • Rok zriadenia: 2005
  • Personál: 73
  • Sídlo: Vigo (Španielsko)
  • Webová stránka: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva 

Náplň činnosti

Úlohou agentúry EFCA je podporovať najvyššie spoločné štandardy kontroly, inšpekcie a dohľadu v rámci spoločnej rybárskej politiky (SRP). Toto poslanie plní koordináciou spolupráce medzi vnútroštátnymi činnosťami kontroly a inšpekcie.

Agentúra EFCA taktiež pomáha Komisii a členským krajinám EÚ tým, že inšpektorom a školiteľom z krajín EÚ poskytuje odbornú prípravu s cieľom zabezpečiť dodržiavanie pravidiel SRP.

Pre koho je činnosť agentúry prínosná?

Pridaná hodnota agentúry EFCA spočíva v jej prínose k vytváraniu rovnakých podmienok pre odvetvie rybolovu v celej Európe, vďaka ktorým sa so všetkými aktérmi zapojenými v sektore rybolovu zaobchádza rovnako bez ohľadu na miesto ich pôsobenia.

Spoločná rybárska politika sa takisto podieľa na zlepšovaní plnenia platných opatrení v oblasti zachovania a riadenia rybolovných zdrojov, čím prispieva k dosiahnutiu cieľa udržateľného rybolovu, ktorý je v záujme súčasných aj budúcich generácií.

 

Klikni tiež na...

Knižnica 

Aktuality 

Voľné pracovné miesta 

Kontakt

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)

Meno/Názov
Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
Webové sídlo
https://www.efca.europa.eu/en
Telefónne číslo
+34 986 12 06 10
Faxové číslo
+34 986 12 52 34
Poštová adresa
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Španielsko
Sociálne médiá