Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
European Central Bank - Logo

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: Διαχείριση του ευρώ, διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και άσκηση της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής της ΕΕ
 • Πρόεδρος: Christine Lagarde
 • Μέλη: ο/η πρόεδρος και ο/η αντιπρόεδρος της ΕΚΤ και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών όλων των κρατών μελών της ΕΕ
 • Έτος σύστασης: 1998
 • Τοποθεσία: Φρανκφούρτη (Γερμανία)
 • ΙστότοποςΕυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι αρμόδια για τη διαχείριση του ευρώ και για τη χάραξη και εφαρμογή της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής της ΕΕ. Βασικός της στόχος είναι να διατηρεί σταθερές τις τιμές, στηρίζοντας έτσι την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Τι κάνει η ΕΚΤ;

 • Καθορίζει τα επιτόκια με τα οποία δανείζει τις εμπορικές τράπεζες στην ευρωζώνη (γνωστή επίσης ως ζώνη του ευρώ), ελέγχοντας έτσι την προσφορά χρήματος και τον πληθωρισμό
 • Διαχειρίζεται τα συναλλαγματικά αποθέματα της ευρωζώνης και την αγορά ή πώληση νομισμάτων, ώστε να διατηρείται η ισορροπία των συναλλαγματικών ισοτιμιών
 • Διασφαλίζει την κατάλληλη εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών και ιδρυμάτων από τις εθνικές αρχές, καθώς και την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών
 • Μεριμνά για την ασφάλεια και την ευρωστία του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος
 • Εξουσιοδοτεί τις χώρες της ευρωζώνης να εκδίδουν χαρτονομίσματα ευρώ
 • Παρακολουθεί τις τάσεις των τιμών και αξιολογεί τους κινδύνους που προκύπτουν για τη σταθερότητα των τιμών.

Πλήρης κατάλογος των καθηκόντων της ΕΚΤ

Σύνθεση

Ο/Η πρόεδρος της ΕΚΤ την εκπροσωπεί σε υψηλού επιπέδου ευρωπαϊκές και διεθνείς συνεδριάσεις. Η ΕΚΤ διαθέτει τα ακόλουθα τρία όργανα λήψης αποφάσεων:

 • το Διοικητικό Συμβούλιο — το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων.
  Απαρτίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή (βλ. κατωτέρω) και από τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών των χωρών της ευρωζώνης.
 • την Εκτελεστική Επιτροπή — ασχολείται με την καθημερινή λειτουργία της ΕΚΤ.
  Απαρτίζεται από τον/την πρόεδρο και τον/την αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και τέσσερα άλλα μέλη που διορίζονται για 8 χρόνια από τους ηγέτες των χωρών της ευρωζώνης.
 • το Γενικό Συμβούλιο — έχει περισσότερο έναν συμβουλευτικό και συντονιστικό ρόλο.
  Απαρτίζεται από τον/την πρόεδρο και τον/την αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών όλων των χωρών της ΕΕ.

Πώς λειτουργεί η ΕΚΤ;

Η ΕΚΤ συνεργάζεται με τις κεντρικές τράπεζες όλων των χωρών της ΕΕ. Μαζί αποτελούν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών.

Ηγείται της συνεργασίας μεταξύ των κεντρικών τραπεζών στην ευρωζώνη. Η συνεργασία αυτή αποκαλείται Ευρωσύστημα.

Οι αρμοδιότητες των διοικητικών οργάνων

 • Διοικητικό Συμβούλιο: αξιολογεί τις οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις, διαμορφώνει τη νομισματική πολιτική της ευρωζώνης και καθορίζει τα επιτόκια δανεισμού που επιβάλλει η Κεντρική Τράπεζα στις εμπορικές τράπεζες.
 • Εκτελεστική Επιτροπή: εφαρμόζει τη νομισματική πολιτική, διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέσεις, προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκεί εξουσίες που της έχει αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Γενικό Συμβούλιο — συμμετέχει στο συμβουλευτικό και συντονιστικό έργο και βοηθά στην προετοιμασία της προσχώρησης νέων χωρών στην ευρωζώνη.

Η ΕΚΤ και εσείς

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΚΤ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τεχνικές πληροφορίες ή ενημερωτικό υλικό.

Πρόσβαση σε έγγραφα

Πρόσβαση στις πληροφορίες

Εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα δημόσιων διαλέξεων και άλλων δραστηριοτήτων της ΕΚΤ

Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ

Περισσότερες πληροφορίες

Επίσημος κατάλογος της ΕΕ

Tο ευρώ

Τραπεζική εποπτεία

Εκπαιδευτικό υλικό

Εκδόσεις

Θέσεις εργασίας

Επικοινωνία

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Όνομα
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
Ιστότοπος
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.el.html
Αριθμός τηλεφώνου
+49 69 13 44 0
Αριθμός φαξ
+49 69 13 44 60 00
Ταχυδρομική διεύθυνση
Sonnemannstrasse 20, 60314 Φρανκφούρτη (Frankfurt am Main), Γερμανία
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης