Skip to main content
European Central Bank - Logo

Apžvalga

 • Vaidmuo: valdyti eurą, palaikyti kainų stabilumą ir vykdyti ES ekonominę ir pinigų politiką
 • Pirmininkė: Christine Lagarde
 • Nariai: ECB pirmininkas, jo pavaduotojas ir visų ES šalių nacionalinių centrinių bankų valdytojai
 • Įsteigtas: 1998 m.
 • Vieta: Frankfurtas (Vokietija)
 • Interneto svetainėEuropos Centrinis Bankas

Europos Centrinis Bankas (ECB) valdo eurą, formuoja ir vykdo ES ekonominę ir pinigų politiką. Svarbiausia jo užduotis yra palaikyti kainų stabilumą kartu remiant ekonomikos augimą ir skatinant kurti darbo vietas.

Europos Centrinio Banko veikla

 • Nustato palūkanų normas, už kurias skolina piniguseuro zonoskomerciniams bankams, ir taip kontroliuoja pinigų pasiūlą ir infliaciją
 • Tvarko euro zonos užsienio valiutos atsargas ir prireikus perka arba parduoda valiutą, kad būtų išlaikoma valiutų kursų pusiausvyra
 • Užtikrina, kad nacionalinės valdžios institucijos tinkamai prižiūrėtų finansų rinkas bei institucijas, ir sklandų mokėjimo sistemų veikimą
 • Užtikrina Europos bankų sistemos saugumą ir patikimumą
 • Suteikia euro zonos šalims leidimą leisti euro banknotus
 • Stebi kainų tendencijas ir vertina kainų stabilumui kylantį pavojų

Visi ECB uždaviniai

Sudėtis

ECB pirmininkas atstovauja bankui aukšto lygmens ES ir tarptautiniuose susitikimuose. Europos Centrinį Banką sudaro trys toliau nurodyti sprendimus priimantys organai.

 • Valdančioji tarybasvarbiausias sprendimus priimantis organas.
  Ją sudaro Vykdomoji valdyba (žr. toliau) ir euro zonos šalių nacionalinių centrinių bankų valdytojai.
 • Vykdomoji valdyba tvarko ECB einamuosius reikalus.
  Ją sudaro ECB pirmininkas, jo pavaduotojas ir 4 kiti nariai, kuriuos 8 metams skiria euro zonos šalių vadovai.
 • Bendroji taryba atlieka labiau patariamąją ir koordinavimo funkciją.
  Ją sudaro ECB pirmininkas, jo pavaduotojas ir visų ES šalių centrinių bankų valdytojai.

Kaip Europos Centrinis Bankas dirba?

ECB dirba su visų ES šalių centriniais bankais. Kartu jie sudaro Europos centrinių bankų sistemą.

Jis vadovauja euro zonos centrinių bankų bendradarbiavimui. Ši sistema vadinama Eurosistema.

Valdymo organų veikla

 • Valdančioji taryba vertina ekonomikos ir pinigų srities padėties raidą, nustato euro zonos pinigų politiką ir palūkanų, už kurias komerciniai bankai gali pasiskolinti pinigų iš ECB, normas.
 • Vykdomoji valdyba atsakinga už pinigų politikos vykdymą, banko kasdienę veiklą, Valdančiosios tarybos posėdžių rengimą ir tam tikrų Valdančiosios tarybos suteiktų įgaliojimų vykdymą.
 • Bendroji taryba prisideda prie patariamųjų bei koordinavimo darbų ir padeda rengtis naujų šalių prisijungimui prie euro zonos.

Europos Centrinis Bankas ir jūs

Galite kreiptis į ECB e. laišku dėl techninių klausimų arba informacinės medžiagos.

Prieiga prie dokumentų

Prieiga prie informacijos

ECB viešų pranešimų ir kitos veiklos savaitės darbotvarkė

ECB Valdančiosios tarybos ir Bendrosios tarybos posėdžių darbotvarkės

Daugiau informacijos

Kas yra kas

Euras

Bankų priežiūra

Mokomoji medžiaga

Leidiniai

Darbo vietos

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Europos Centrinis Bankas (ECB)
Interneto svetainė
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.lt.html
Telefono numeris
+49 69 13 44 0
Fakso numeris
+49 69 13 44 60 00
Pašto adresas
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt-am-Main, Vokietija
Socialiniai tinklai