Prejsť na hlavný obsah
European Central Bank - Logo

Prehľad

 • Úloha: riadi euro, udržiava stabilné ceny a vedie hospodársku a menovú politiku EÚ
 • Prezidentka: Christine Lagardová
 • Členovia: prezident a viceprezident ECB a guvernéri národných centrálnych bánk všetkých krajín EÚ
 • Rok založenia: 1998
 • Sídlo: Frankfurt (Nemecko)
 • Webové sídloEurópska centrálna banka

Európska centrálna banka (ECB) riadi euro a zostavuje a uskutočňuje hospodársku a menovú politiku EÚ. Jej hlavným cieľom je udržiavať stabilné ceny, a tým podporovať hospodársky rast a vytváranie pracovných miest.

Čo robí ECB?

 • Určuje úrokové miery, za ktoré požičiava peniaze komerčným bankám v eurozóne, vďaka čomu kontroluje peňažnú zásobu a infláciu.
 • Riadi devízové rezervy eurozóny a nákup alebo predaj mien na udržanie stability výmenných kurzov.
 • Zabezpečuje riadny dohľad nad finančnými trhmi a inštitúciami zo strany vnútroštátnych orgánov a hladký chod platobných systémov.
 • Zaisťuje bezpečnosť a spoľahlivosť európskeho bankového systému.
 • Udeľuje krajinám eurozóny povolenie na výrobu eurobankoviek.
 • Monitoruje cenové trendy a vyhodnocuje riziká pre cenovú stabilitu.

Kompletný zoznam úloh ECB

Zloženie

Prezident ECB zastupuje banku na únijných i medzinárodných stretnutiach na vysokej úrovni. Prácu ECB riadia tieto 3 rozhodovacie orgány:

 • Rada guvernérovhlavný rozhodovací orgán.
  Skladá sa z Výkonnej rady (pozri ďalej v texte) a guvernérov národných centrálnych bánk krajín eurozóny.
 • Výkonná rada – stará sa o bežné fungovanie ECB.
  Tvorí ju prezident ECB, viceprezident a štyria ďalší členovia, ktorí sú menovaní na osemročné obdobie lídrami krajín eurozóny.
 • Generálna rada – má skôr poradnú a koordinačnú funkciu.
  Pozostáva z prezidenta a viceprezidenta ECB a guvernérov centrálnych bánk všetkých krajín EÚ.

Ako funguje ECB?

ECB spolupracuje s národnými centrálnymi bankami všetkých krajín EÚ. Spolu vytvárajú Európsky systém centrálnych bánk.

Jeho úlohou je viesť spoluprácu medzi centrálnymi bankami v eurozóne. Označuje sa ako Eurosystém.

Práca riadiacich orgánov

 • Rada guvernérov – hodnotí hospodársky a menový vývoj, určuje menovú politiku eurozóny a stanovuje úrokové sadzby, za ktoré môžu komerčné banky získať peniaze od ECB.
 • Výkonná rada – uskutočňuje menovú politiku, riadi bežné operácie, pripravuje zasadnutia Rady guvernérov a vykonáva radou zverené právomoci.
 • Generálna rada – podieľa sa na poradnej a koordinačnej činnosti a pomáha pripravovať budúce rozšírenia eurozóny.

ECB a vy

Kontaktovať ECB môžete prostredníctvom e-mailu, ak sa vaša otázka týka technických alebo propagačných informácií.

Prístup k dokumentom

Prístup k informáciám

Týždenný program verejných prejavov a ďalších aktivít ECB

Harmonogram zasadnutí Rady guvernérov a Generálnej rady ECB

Ďalšie informácie

Kto je kto

Euro

Bankový dohľad

Vzdelávacie materiály

Publikácie

Pracovné miesta

Kontakt

Európska centrálna banka (ECB)

Meno/Názov
Európska centrálna banka (ECB)
Webové sídlo
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.sk.html
Telefónne číslo
+49 69 13 44 0
Faxové číslo
+49 69 13 44 60 00
Poštová adresa
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko
Sociálne médiá