Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
European Personnel Selection Office - Logo

Επισκόπηση

 • Ρόλος: Η EPSO οργανώνει υψηλής ποιότητας διαδικασίες επιλογής για την επιλογή του προσωπικού των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ.
 • Διευθύντρια: Minna Vuorio
 • Έτος σύστασης: 2002
 • Αριθμός υπαλλήλων: 127
 • Τοποθεσία: Βρυξέλλες (με γραφείο στο Λουξεμβούργο)
 • Ιστότοπος:Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού

Τι ακριβώς κάνει

Η EPSO διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς και διαδικασίες επιλογής για την πρόσληψη υποψηφίων για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, όπως:

 • Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
 • Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
 • Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
 • Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
 • Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Η EPSO διεκπεραιώνει περίπου 45 000 αιτήσεις ετησίως για περίπου 800 μόνιμες θέσεις. Επιπλέον, διαχειρίζεται βάση δεδομένων με περισσότερους από 70 000 εγγεγραμμένους υποψηφίους για περίπου 600 συμβατικές θέσεις ετησίως.

Η EPSO ανταλλάσσει συχνά βέλτιστες πρακτικές με διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ και ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

Ποιοι ωφελούνται;

Οι κύριοι δικαιούχοι του έργου της EPSO είναι οι υπηρεσίες πρόσληψης της ΕΕ, καθώς και οι υποψήφιοι για θέσεις στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Επωφελούνται από τις δίκαιες, διαφανείς και αποτελεσματικές διαδικασίες επιλογής της EPSO, οι οποίες επιτρέπουν στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ να προσλαμβάνουν το κατάλληλο άτομο για την κατάλληλη εργασία, την κατάλληλη στιγμή.

Είναι αποτελεσματικότερο και οικονομικά αποδοτικότερο να υπάρχει ένα μόνο γραφείο που θα προσλαμβάνει προσωπικό απ’ ό, τι αν κάθε θεσμικό όργανο, φορέας και οργανισμός της ΕΕ οργάνωνε δικές του διαδικασίες επιλογής ή διαγωνισμούς.

Περαιτέρω πληροφορίες

Θέσεις εργασίας στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ

Πρακτική άσκηση στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ

Επικοινωνία

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO)

Όνομα
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO)
Ιστότοπος
https://epso.europa.eu/el
Αριθμός τηλεφώνου
Tηλ.: + 32 (0) 2 299 11 11
Ταχυδρομική διεύθυνση
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruxelles/Brussel, Βέλγιο
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης