Skip to main content
Interinstitucionální služby EU

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO)

European Personnel Selection Office - Logo

Přehled

 • Úloha: Zajišťuje výběrová řízení pro nábor zaměstnanců orgány, institucemi a dalšími subjekty EU.
 • Ředitelka: Minna Vuorio
 • Rok zřízení: 2002
 • Počet zaměstnanců: 127
 • Sídlo: Brusel (kanceláří též v Lucemburku)
 • Internetové stránky:Evropský úřad pro výběr personálu

Náplň činnosti

EPSO pořádá otevřená výběrová řízení pro nábor uchazečů do orgánů, institucí a jiných subjektů EU, jako jsou:

 • Evropský parlament
 • Rada Evropské unie
 • Evropská komise
 • Soudní dvůr Evropské unie
 • Evropský účetní dvůr
 • Evropská služba pro vnější činnost
 • Evropský hospodářský a sociální výbor
 • Evropský výbor regionů
 • Evropský inspektor ochrany údajů
 • Evropský veřejný ochránce práv

EPSO zpracovává ročně kolem 45 000 přihlášek od uchazečů na přibližně 800 stálých pracovních míst. Kromě toho spravuje databázi více než 70 000 registrovaných uchazečů na přibližně 600 smluvních pozic ročně.

Úřad EPSO často sdílí osvědčené postupy s mezinárodními organizacemi, jako je OSN, NATO a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Pro koho je činnost přínosem?

Služeb úřadu EPSO využívají především náborové útvary EU a potenciální kandidáti na pozice v orgánech, institucích a jiných subjektech EU. EPSO zajišťuje spravedlivá, transparentní a efektivní výběrová řízení úřadu, která orgánům, institucím a jiným subjektům EU umožňují ve správný čas přijmout vhodného kandidáta.

Jeden centrální úřad pro nábor zaměstnanců se ukázal jako účinnější a nákladově efektivnější, než aby každý orgán, instituce a agentura EU pořádaly svá vlastní výběrová řízení.

Další informace

Pracovní místa v orgánech a agenturách EU

Stáže v orgánech a agenturách EU

Kontakt

Jméno/Název
Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO)
Internetové stránky
https://epso.europa.eu/cs
Telefonní číslo
+ 32 (0) 22 99 11 11
Poštovní adresa
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgie
Sociální média