Põhisisu juurde
ELi institutsioonidevaheline talitus

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

European Personnel Selection Office - Logo

Ülevaade

 • Ülesanne: EPSO korraldab ELi institutsioonide, organite ja asutuste töötajate värbamiseks kvaliteetseid valikumenetlusi
 • Direktor: Minna Vuorio
 • Asutatud: 2002
 • Töötajate arv: 120
 • Asukoht: Brüssel (üks töötaja Luxembourgis)
 • Veebisait: Euroopa Personalivaliku Amet

Tegevus

EPSO korraldab avatud konkursse ja valikumenetlusi, et värvata kandidaate järgmistele ELi institutsioonidele, organitele ja asutustele.

 • Euroopa Parlament
 • Euroopa Liidu Nõukogu
 • Euroopa Komisjon
 • Euroopa Kohus
 • Euroopa Kontrollikoda
 • Euroopa välisteenistus
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
 • Euroopa Regioonide Komitee
 • Euroopa Andmekaitseinspektor
 • Euroopa Ombudsman

EPSO võtab aastas vastu umbes 46 000 kandideerimisavaldust ligikaudu 1 300 ametikohale Euroopa Liidu institutsioonides. Hindamine toimub 24 keeles, mis on värbamisvaldkonnas unikaalne. Lisaks haldab EPSO lepinguliste töötajate valimise töövahendi CAST raames andmebaasi, kuhu on kantud rohkem kui 70 000 registreeritud kandidaadi andmed ja mille abil leitakse töötajad ligikaudu 800 lepingulisele ametikohale aastas.

EPSO teeb tihedat koostööd liikmesriikide esindajatega, kes vastutavad ELi töövõimaluste edendamise eest riiklikul tasandil. EPSO haldab ka ELi üliõpilassaadikute programmi. Lisaks jagab EPSO sageli parimaid tavasid rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO), Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon (NATO) ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE).

Kelle heaks?

EPSO tööst saavad kasu peamiselt ELi institutsioonide, organite ja asutuste värbamistalitused ning töölesoovijad, kes kandideerivad alalistele ja ajutistele ametikohtadele ELi avalikus teenistuses. EPSO õiglane, läbipaistev ja tõhus valikumenetlus võimaldab ELi institutsioonidel, organitel ja asutustel võtta õigel ajal õigele töökohale õige inimese.

Ühtne värbamisüksus on tõhusam ja odavam sellest, kui iga ELi institutsioon, organ ja asutus korraldaks omaenda valikumenetlusi ja konkursse.

Lisateave

Alaliste ja ajutiste ametikohtade valikumenetlused

Töökohad ELi institutsioonides ja ametites

Praktika ELi institutsioonides ja ametites

Kontaktandmed

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

Nimi
Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)
Veebisait
https://eu-careers.europa.eu/et/contact-us
Telefoninumber
+ 32 (0) 2 299 11 11
Postiaadress
107, Rue de la Loi, 1000 Brüssel, Belgia
Sotsiaalmeedia