Przejdź do treści głównej
Służba międzyinstytucjonalna UE

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

European Personnel Selection Office - Logo

Informacje ogólne

 • Zadania: Organizuje wysokiej jakości procedury naboru wykwalifikowanych pracowników do instytucji, organów i agencji UE.
 • Dyrektor: Minna Vuorio
 • Rok założenia: 2002
 • Liczba pracowników: 127
 • Siedziba: Bruksela (z biurem w Luksemburgu)
 • Strona internetowa:Europejski Urząd Doboru Kadr

Zakres działalności

EPSO organizuje konkursy otwarte i procedury naboru w celu rekrutacji kandydatów do pracy w instytucjach, organach i agencjach UE, takich jak:

 • Parlament Europejski
 • Rada Unii Europejskiej
 • Komisja Europejska
 • Europejski Trybunał Sprawiedliwości
 • Europejski Trybunał Obrachunkowy
 • Europejska Służba Działań Zewnętrznych
 • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 • Europejski Komitet Regionów
 • Europejski Inspektor Ochrony Danych
 • Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich.

EPSO co roku rozpatruje około 45 tys. zgłoszeń na około 800 stanowisk urzędników mianowanych. Poza tym zarządza bazą danych obejmującą rocznie ponad 70 tys. zarejestrowanych kandydatów na około 600 stanowisk kontraktowych.

EPSO często dzieli się najlepszymi praktykami z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak ONZ, NATO i Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Kto korzysta z usług EPSO?

Głównymi beneficjentami działalności EPSO są unijne służby rekrutacyjne, a także potencjalni kandydaci na stanowiska w instytucjach, organach i agencjach UE. Korzystają oni z uczciwych, przejrzystych i skutecznych procedur naboru EPSO, które umożliwiają instytucjom, organom i agencjom UE rekrutację odpowiedniej osoby na właściwe stanowisko we właściwym czasie.

Nabór pracowników za pośrednictwem jednego biura jest bardziej efektywny i opłacalny niż organizowanie przez każdą instytucję, organ lub agencję UE własnych procedur naboru lub konkursów.

Więcej informacji

Praca w instytucjach i agencjach UE

Staże w instytucjach i agencjach UE

Kontakt

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

Imię i nazwisko / Nazwa
Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)
Strona internetowa
https://epso.europa.eu/pl
Tel.
+ 32 (0) 2 299 11 11
Adres pocztowy
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruksela, Belgia
Media społecznościowe