Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
European Committee of the Regions - Logo

Επισκόπηση

  • Ρόλος: συμβουλευτικό όργανο που εκπροσωπεί τις περιφερειακές και τοπικές αρχές της Ευρώπης
  • Πρόεδρος: Vasco Alves Cordeiro 
  • Έτος σύστασης: 1994
  • Τόπος: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
  • ΙστότοποςΕυρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ αποτελούμενο από τοπικούς και περιφερειακούς εκλεγμένους εκπροσώπους και των 27 κρατών μελών. Μέσω της ΕτΠ, οι εκπρόσωποι αυτοί μπορούν να εκφέρουν γνώμη για τις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που έχουν άμεσο αντίκτυπο στις περιφέρειες και τις πόλεις των κρατών μελών.

Τι κάνει η ΕτΠ

Η ΕτΠ δίνει στις περιφέρειες και τις πόλεις τη δυνατότητα να διατυπώνουν επίσημα τη γνώμη τους κατά τη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ, μεριμνώντας ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις και οι ανάγκες των περιφερειακών και τοπικών αρχών.

  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλουν να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ κατά την κατάρτιση νομοθεσίας για θέματα που αφορούν την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η απασχόληση, η κοινωνική πολιτική, η οικονομική και κοινωνική συνοχή, οι μεταφορές, η ενέργεια και η κλιματική αλλαγή.
  • Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει, η ΕτΠ μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
  • Μόλις η ΕτΠ λάβει μια νομοθετική πρόταση, προετοιμάζει και εκδίδει γνωμοδότηση την οποία διαβιβάζει στα αρμόδια όργανα της ΕΕ.
  • Η ΕτΠ εκδίδει επίσης γνωμοδοτήσεις με δική της πρωτοβουλία.

Σύνθεση

Τα μέλη της ΕτΠ είναι εκλεγμένοι εκπρόσωποι τοπικών ή περιφερειακών αρχών. Κάθε χώρα ορίζει μέλη της επιλογής της, τα οποία διορίζονται με ανανεώσιμη θητεία πέντε ετών από το Συμβούλιο της ΕΕ. Ο αριθμός των μελών ανά χώρα εξαρτάται από το μέγεθος του πληθυσμού της χώρας.

Τα μέλη από μια χώρα απαρτίζουν την εθνική αντιπροσωπεία η οποία αντικατοπτρίζει τις πολιτικές, γεωγραφικές, περιφερειακές και τοπικές ισορροπίες αυτής της χώρας.

Κάθε μέλος μπορεί επίσης να επιλέξει να ανήκει σε μια πολιτική ομάδα της ΕτΠ. Σήμερα υπάρχουν έξι πολιτικές ομάδες που εκφράζουν διάφορες πολιτικές πεποιθήσεις: το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP), το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα (PES), η ομάδα «Renew Europe», η ομάδα «Ευρωπαϊκή Συμμαχία» (EA), η ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) και οι Πράσινοι. Τα μέλη μπορούν επίσης, αν το επιθυμούν, να επιλέξουν να μην ανήκουν σε ένα πολιτικό κόμμα (αδέσμευτοι).

Η ΕτΠ διορίζει τον/την πρόεδρο από τα μέλη της με θητεία δυόμισι ετών.

Πώς λειτουργεί η ΕτΠ

Η ΕτΠ διορίζει έναν εισηγητή (μεταξύ των μελών της) ο οποίος διαβουλεύεται με τους ενδιαφερομένους και προετοιμάζει τη γνωμοδότηση. Το σχετικό κείμενο συζητείται και εγκρίνεται από την επιτροπή της ΕτΠ που είναι αρμόδια για τον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής. Στη συνέχεια, η γνωμοδότηση υποβάλλεται σε όλα τα μέλη τα οποία ψηφίζουν για την τροποποίηση ή την έγκρισή της σε συνεδρίαση ολομέλειας. Τέλος, η γνωμοδότηση κοινοποιείται σε όλα τα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται έως και 6 συνεδριάσεις ολομέλειας, στις οποίες εγκρίνονται γνωμοδοτήσεις που καλύπτουν 50 έως 80 νομοσχέδια της ΕΕ.

Η ΕτΠ και εσείς

Η ΕτΠ ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα, από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές έως τους μεμονωμένους πολίτες. Περιφερειακές και τοπικές αρχές, ενώσεις, ΜΚΟ, εμπειρογνώμονες και πανεπιστημιακοί μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικτυακές έρευνες, διαβουλεύσεις και εκδηλώσεις. Τα βραβεία για την Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια απευθύνονται σε όλες τις περιφέρειες με πολιτικές αρμοδιότητες, ενώ οι διαγωνισμοί διατριβών απευθύνονται σε πανεπιστημιακούς.

Η ΕτΠ έχει συγκροτήσει διάφορα δίκτυα για να δώσει τη δυνατότητα σε όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, να συνεργάζονται και να συμβάλλουν στον διάλογο της ΕΕ για διάφορα θέματα, όπως η ανάπτυξη και η απασχόληση, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η διασυνοριακή συνεργασία, η ανάπτυξη και η επικουρικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών εκπροσωπεί τους τοπικούς και περιφερειακούς πολιτικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπολογίζονται σε ένα εκατομμύριο, και ασχολείται ειδικότερα με τους Νέους Αιρετούς Πολιτικούς προσκαλώντας τους στις συνόδους ολομέλειάς της ή, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής δήμων και περιφερειών.

Περισσότερες πληροφορίες

Επίσημος κατάλογος της ΕΕ

Εκδόσεις

Κέντρο τεκμηρίωσης

Θέσεις εργασίας

Η Ευρώπη στην περιφέρειά μου

Επικοινωνία

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)

Όνομα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)
Ιστότοπος
https://cor.europa.eu/el
Αριθμός τηλεφώνου
+32 2 282 22 11
Αριθμός φαξ
+32 2 282 23 25
Ταχυδρομική διεύθυνση

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw Rue Belliard/Belliardstraat 99-101
1040 Bruxelles/Brussel
Βέλγιο

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης