Mur għall-kontenut ewlieni
European Committee of the Regions - Logo

Ħarsa ġenerali

  • Rwol: Korp konsultattiv li jirappreżenta l-awtoritajiet reġjonali u lokali tal-Ewropa
  • President: Vasco Alves Cordeiro 
  • Stabbilit: 1994
  • Post: Brussell (il-Belġju)
  • Sit webIl-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Il-Kumitat tar-Reġjuni tal-Unjoni Ewropea (KtR) huwa korp konsultattiv tal-UE magħmul minn rappreżentanti eletti lokali u reġjonali mis-27 Stat Membru tal-UE. Permezz tal-KtR huma jistgħu jaqsmu l-opinjoni tagħhom dwar il-leġiżlazzjoni tal-UE li jista’ jkollha impatti diretti fuq ir-reġjuni u l-ibliet.

X’jagħmel il-KtR?

Il-KtR jagħti lir-reġjuni u l-ibliet leħen formali fit-tfassil tal-liġijiet tal-UE li jiżgura li l-pożizzjoni u l-bżonnijiet tal-awtoritajiet reġjonali u lokali jiġu rispettati.

  • Il-Kummissjoni Ewropea, il-Kunsill tal-UE u l-Parlament Ewropew iridu jikkonsultaw mal-KtR meta jfasslu l-leġiżlazzjoni dwar kwistjonijiet li jikkonċernaw il-gvern lokali u reġjonali bħas-saħħa, l-edukazzjoni, l-impjiegi, il-politika soċjali, il-koeżjoni ekonomika u soċjali, it-trasport, l-enerġija u t-tibdil fil-klima.
  • Jekk dan ma jsirx, il-KtR jista' jressaq kawża quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.
  • Ladarba l-KtR jirċievi proposta leġiżlattiva, hu jipprepara u jadotta opinjoni u jiċċirkolaha mal-istituzzjonijiet tal-UE rilevanti.
  • Il-KtR joħroġ ukoll opinjonijiet fuq l-inizjattiva tiegħu stess.

Kompożizzjoni

Il-membri tal-KtR huma rappreżentanti eletti li jservu fl-awtoritajiet lokali jew reġjonali. Kull pajjiż jaħtar il-membri tal-għażla tiegħu li jinħatru għal terminu ta’ ħames snin li jista’ jiġġedded mill-Kunsill tal-UE. L-għadd ta’ membri għal kull pajjiż jiddependi mid-daqs tal-popolazzjoni ta’ dak il-pajjiż.

Membri minn pajjiż wieħed jiffurmaw id-delegazzjoni nazzjonali li tirrifletti l-bilanċ politiku, ġeografiku, reġjonali u lokali ta' pajjiżhom.

Kull Membru jista’ jagħżel ukoll li jkun parti minn grupp politiku fil-KtR. Bħalissa hemm sitt gruppi politiċi li jirriflettu firxa ta' affiljazzjonijiet politiċi: il-Partit Popolari Ewropew (PPE), il-Partit tas-Soċjalisti Ewropej (PSE)Renew Europe, il-Grupp tal-Alleanza Ewropea (EA), il-Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej (ECR) u Il-Ħodor. Il-membri jistgħu jagħżlu wkoll li ma jagħmlux parti minn parti politiku jekk jixtiqux (mhux alineati).

Il-KtR jaħtar president minn fost il-membri tiegħu, għal terminu ta' sentejn u nofs.

Kif jaħdem il-KtR?

Il-KtR jaħtar relatur (wieħed mill-membri tiegħu) li jikkonsulta mal-partijiet ikkonċernati u jipprepara l-opinjoni. It-test jiġi diskuss u adottat mill-kummissjoni tal-KtR responsabbli mill-qasam ta' politika kkonċernat. L-opinjoni mbagħad tiġi ppreżentata lill-membri kollha f’sessjoni plenarja fejn jivvutaw biex jemendawha u jadottawha. Fl-aħħar nett, l-opinjoni tiġi maqsuma u kkomunikata fl-istituzzjonijiet rilevanti kollha tal-UE.

Isiru sa 6 sessjonijiet plenarji kull sena, fejn jiġu adottati opinjonijiet li jkopru minn 50 sa 80 proġett leġiżlattiv tal-UE.

Il-KtR u int

Il-KtR jinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni fil-livelli kollhamill-awtoritajiet reġjonali u lokali saċ-ċittadini individwali. L-awtoritajiet reġjonali u lokali, l-assoċjazzjonijiet, l-NGOs, l-esperti u l-akkademiċi jistgħu jipparteċipaw fi stħarriġiet, konsultazzjonijiet u avvenimenti online. Il-Premjijiet għar-Reġjun Intraprenditorjali Ewropew huma miftuħa għar-reġjuni kollha b’kompetenzi politiċi, filwaqt li l-kompetizzjonijiet tat-teżijiet huma miftuħa għall-akkademiċi.

Il-KtR stabbilixxa għadd ta' networks biex jippermettu lir-reġjuni u l-ibliet tal-UE jiskambjaw l-aħjar prattiki, jaħdmu flimkien u jikkontribwixxu fid-dibattitu tal-UE dwar temi bħat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi, il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, il-kooperazzjoni transfruntiera, l-iżvilupp u s-sussidjarjetà.

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jirrappreżenta miljun politiku lokali u reġjonali tal-Unjoni Ewropea u jimpenja ruħu b’mod speċjali mal-Politiċi Żgħażagħ Eletti (YEPs) billi jistedinhom għas-Sessjonijiet plenarji tal-KtR jew pereżempju għas-Summit Ewropew tar-Reġjuni u l-Ibliet.

Aktar Informazzjoni

Min hu min

Pubblikazzjonijiet

Ċentru ta' Dokumentazzjoni

Impjiegi

L-Ewropa fir-reġjun tiegħi

Kuntatt

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR)

Isem
Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR)
Sit web
https://cor.europa.eu/mt
Numru tat-telefown
+32 2 282 22 11
Numru tal-faks
+32 2 282 23 25
Indirizz postali

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw Rue Belliard/Belliardstraat 99-101
1040 Bruxelles/Brussel
Belgium

Media soċjali