Ugrás a fő tartalomra
European Committee of the Regions - Logo

Áttekintés

  • Szerep: uniós tanácsadó szerv, melyet az EU-országok regionális és helyi hatóságainak képviselői alkotnak
  • Elnök: Vasco Alves Cordeiro 
  • Alapítás éve: 1994
  • Székhely: Brüsszel (Belgium)
  • HonlapRégiók Európai Bizottsága

A Régiók Európai Bizottsága az EU tanácsadó szerve, melyet a 27 uniós tagállam helyi és regionális szinten megválasztott képviselői alkotnak. A Régiók Európai Bizottságának keretében a képviselők kifejezésre tudják juttatni véleményüket azokkal az uniós jogszabályokkal kapcsolatban, amelyek közvetlenül befolyásolják az általuk képviselt régiók és települések életét.

Milyen feladatokat lát el a Régiók Európai Bizottsága?

A Régiók Európai Bizottsága révén a régiók és települések hivatalosan is beleszólhatnak az uniós döntéshozatalba, és ezáltal érvényre juttathatják a regionális és helyi hatóságok véleményét és érdekeit.

  • Az Európai Bizottságnak, az Európai Unió Tanácsának és az Európai Parlamentnek konzultálnia kell a Régiók Európai Bizottságával a helyi és regionális önkormányzatokat érintő témákkal – pl. az egészségüggyel, oktatással, foglalkoztatással, szociálpolitikával, gazdasági és társadalmi kohézióval, közlekedéssel, energiaüggyel és éghajlatváltozással – kapcsolatos jogszabályok kidolgozása során.
  • Ha ezt elmulasztják, a Régiók Európai Bizottsága keresetet indíthat ellenük a Bíróságnál.
  • A Régiók Európai Bizottsága a hozzá beérkező jogszabályjavaslatokról véleményeket dolgoz ki és fogad el, melyeket megküld az érintett uniós intézményeknek.
  • A Régiók Európai Bizottsága saját kezdeményezésre is adhat ki véleményt.

Összetétel

A Régiók Európai Bizottságának tagjai a helyi, illetve a regionális önkormányzatok választott képviselői közül kerülnek ki. Mindegyik uniós ország maga jelöli ki, kiket kíván a Régiók Európai Bizottságába delegálni. A jelölteket az Európai Unió Tanácsa nevezi ki öt évre. Megbízatásuk megújítható. Az, hogy az egyes uniós tagállamok hány személyt jelölhetnek a Régiók Európai Bizottságába, az adott ország népességétől függ.

Az egyes országokból delegált tagok ún. nemzeti delegációkat alkotnak, melyek összetételének tükröznie kell az adott ország politikai, földrajzi, regionális és helyi viszonyait.

Ezen túlmenően mindegyik tag beléphet a Régiók Európai Bizottságán belül működő politikai csoportok valamelyikébe. Jelenleg a politikai hovatartozás függvényében a következő hat politikai csoport működik a Régiók Európai Bizottságán belül: Európai Néppárt (EPP), Európai Szocialisták Pártja (PES), Renew Europe, Európai Szövetség (EA), Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) és a Zöldek csoportja. A Régiók Európai Bizottságának tagjai úgy is dönthetnek, hogy egyik politikai csoportba sem lépnek be (függetlenek).

A Régiók Európai Bizottsága saját tagjai közül nevez ki elnököt, akinek a megbízatása két és fél évre szól.

Hogyan végzi munkáját a Régiók Európai Bizottsága?

A Régiók Európai Bizottsága (ugyancsak saját tagjai közül) előadót nevez ki. Az előadó feladata, hogy konzultáljon az érdekelt felekkel, és előkészítse a bizottság által kiadandó véleményt. Az előadó által előkészített szöveget az adott szakpolitikai területért felelős szakbizottság vitatja meg és fogadja el. A véleményt ezt követően az összes tag elé terjesztik a Régiók Európai Bizottságának plenáris ülésén, ahol a tagok szavaznak a vélemény módosítását és elfogadását illetően. Az elfogadott véleményt a Régiók Európai Bizottsága az összes érintett uniós intézménynek megküldi.

A Régiók Európai Bizottsága évente hat alkalommal tart plenáris ülést. Ezeken az üléseken a tagok 50–80 uniós jogalkotási kezdeményezéssel kapcsolatban fogadnak el véleményeket.

A Régiók Európai Bizottsága és Ön

A Régiók Európai Bizottsága – a regionális és helyi hatóságoktól kezdve egészen az uniós polgárokigminden szinten ösztönzi a részvételt. A regionális és helyi hatóságok, szövetségek, nem kormányzati szervezetek, szakértők és tudományos szakemberek internetes felmérésekben, konzultációkban és eseményeken vehetnek részt. Az Európai Vállalkozói Régió díjra a politikai hatáskörrel rendelkező régiók pályázhatnak, az ún. disszertációs pályázatokon pedig tudományos szakemberek indulhatnak.

A Régiók Európai Bizottsága több hálózatot is életre hívott abból a célból, hogy az Európai Uniót alkotó régiók és települések mindegyike számára lehetővé tegye a bevált módszerek átadását és átvételét, az együttműködést, valamint a különböző témákban (növekedés és foglalkoztatás, éghajlatváltozás elleni küzdelem, határokon átívelő együttműködés, fejlesztés és szubszidiaritás) uniós szinten folyó vitafolyamatban való részvételt.

A Régiók Európai Bizottsága az Európai Unióban dolgozó egymillió helyi és regionális politikust képviseli. Rendszeresen meghívja a fiatal megválasztott politikusokat a bizottság plenáris üléseire vagy a régiók és városok európai csúcstalálkozójára.

További információk

Whoiswho – az Európai Unió hivatalos név- és címjegyzéke

Kiadványok

Dokumentációs központ

Álláslehetőségek

Európa a régiómban

Kapcsolat

Régiók Európai Bizottsága (RB)

Név
Régiók Európai Bizottsága (RB)
Honlap
https://cor.europa.eu/hu
Telefonszám
+32 2 282 22 11
Fax
+32 2 282 23 25
Postai cím
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
Közösségi média