Direct la conținutul principal
European Committee of the Regions - Logo

Prezentare generală

  • Rol: organism consultativ reprezentând autoritățile locale și regionale din Europa
  • Președinte: Vasco Alves Cordeiro 
  • Înființare: 1994
  • Sediu: Bruxelles (Belgia)
  • Site webComitetul European al Regiunilor

Comitetul European al Regiunilor (CoR) este un organism consultativ al UE, format din reprezentanți ai celor 27 de state membre, aleși la nivel local și regional. Prin intermediul CoR, aceștia își pot exprima în mod direct opiniile cu privire la legislația UE care are impact asupra regiunilor și orașelor.

Ce face CoR?

CoR le oferă regiunilor și orașelor posibilitatea de a se implica oficial în procesul legislativ al UE, asigurându-se că punctele de vedere și nevoile autorităților locale și regionale sunt respectate.

  • Comisia Europeană, Consiliul UE și Parlamentul European trebuie să consulte CoR atunci când elaborează acte legislative în domenii care intră în competența autorităților locale și regionale precum sănătatea, educația, ocuparea forței de muncă, politica socială, coeziunea economică și socială, transportul, energia și combaterea schimbărilor climatice.
  • Dacă nu este consultat, CoR poate sesiza Curtea de Justiție.
  • Din momentul în care primește o propunere legislativă, Comitetul pregătește și adoptă un aviz pe care îl transmite apoi tuturor instituțiilor europene relevante.
  • De asemenea, CoR poate emite avize și din proprie inițiativă.

Componența

Membrii CoR sunt reprezentanți aleșidin cadrul autorităților locale sau regionale. Fiecare țară își desemnează membrii. Aceștia sunt numiți de Consiliul UE pentru un mandat de cinci ani care poate fi reînnoit. Numărul de membri din fiecare țară depinde de mărimea populației.

Membrii provenind dintr-o țară formează delegația națională care reflectă echilibrul politic, geografic, regional și local al țării respective.

Fiecare membru poate decide să facă parte dintr-un grup politic în cadrul CoR. În prezent, sunt șase grupuri politice care reflectă diverse afilieri politice: Partidul Popular European (PPE), Partidul Socialiștilor Europeni (PSE), Grupul Renew Europe, Grupul Alianța Europeană (AE), Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (CRE) și Grupul Verzilor. Membrii au, de asemenea, posibilitatea de a alege să nu facă parte dintr-un grup politic, dacă doresc acest lucru (neafiliați).

CoR numește un președinte din rândul membrilor săi pentru un mandat de doi ani și jumătate.

Cum lucrează CoR?

CoR numește un raportor (unul din membrii săi) care consultă părțile interesate și pregătește avizul. Textul este discutat și adoptat de comisia din cadrul CoR care se ocupă de domeniul politic respectiv. Avizul este ulterior prezentat în sesiune plenară tuturor membrilor, care îl pot modifica și apoi adopta prin vot. În cele din urmă, avizul este transmis tuturor instituțiilor relevante ale UE.

Anual au loc până la 6 ședințe plenare, în cadrul cărora se adoptă avize care acoperă între 50 și 80 de proiecte legislative.

CoR și cetățenii

CoR încurajează participarea la toate nivelurile, de la autorități regionale și locale la simpli cetățeni. Autoritățile regionale și locale, asociațiile, ONG-urile, experții și cadrele universitare pot participa la sondaje, consultări și evenimente online. Concursul „Regiunea europeană întreprinzătoare” se adresează tuturor regiunilor cu competențe politice, în timp ce concursurile de teze vizează cadrele universitare.

CoR dispune de mai multe rețele, care le permit regiunilor și orașelor din UE să facă schimb de bune practici, să lucreze împreună și să contribuie la dezbaterile europene pe teme precum creșterea și ocuparea forței de muncă, dezvoltarea și subsidiaritatea, combaterea schimbărilor climatice și cooperarea transfrontalieră.

Comitetul European al Regiunilor reprezintă aproximativ 1 milion de politicieni de la nivel local și regional din Uniunea Europeană și colaborează în special cu tinerii politicieni aleși (Young Elected Politicians – YEP), invitându-i la ședințele sale plenare sau, de exemplu, la summitul european al regiunilor și orașelor.

Informații suplimentare

Anuar

Publicații

Centrul de documentare

Locuri de muncă

Europa în regiunea mea

Contact

Comitetul European al Regiunilor (CoR)

Nume
Comitetul European al Regiunilor (CoR)
Site
https://cor.europa.eu/ro
Număr de telefon
+32 2 282 22 11
Număr de fax
+32 2 282 23 25
Adresă poștală
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles, Belgia
Rețele sociale