Skip to main content
European Union

Institution and bodies profiles

Filtrer efter

Institution and bodies profiles (76)

RSS
Viser resultaterne 60 til 76
EU’s fællesforetagende

Fællesforetagendet Global Health EDCTP3 støtter forskningssamarbejde om at udvikle tilgængelige, egnede og økonomisk overkommelige medicinske indgreb til bekæmpelse af fattigdomsrelaterede smitsomme sygdomme i Afrika syd for Sahara.

EU’s fællesforetagende

Fællesforetagendet for ren luftfart udvikler innovative teknologier til at nedbringe CO2-emissionerne fra luftfartøjer og reducere støj.

Websted
https://www.clean-aviation.eu/
Telefonnummer
+32 2 221 81 52
Adresse
Clean Aviation Joint Undertaking, White Atrium Building TO56, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Decentralt agentur

EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder yder uafhængig rådgivning til EU's og medlemsstaternes beslutningstagere om grundlæggende rettigheder.

Websted
http://fra.europa.eu/en
E-mail
Telefonnummer
+43 1 580 30 0
Adresse
Schwarzenbergplatz 11, 1040 WIEN, Austria
Decentralt agentur

Frontex hjælper EU-landene med at forvalte deres ydre grænser og harmonisere deres grænsekontrol ved at yde teknisk bistand og ekspertise.

Websted
https://frontex.europa.eu/
Telefonnummer
+48 22 205 95 00
Adresse
Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, Poland
Forvaltningsorgan

Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område (HaDEA) udmønter Europa-Kommissionens ambition om at hjælpe med genopbygningen efter covid-19, så vi får et grønnere, mere digitalt og mere modstandsdygtigt EU, som bedre kan klare de nuværende og kommende udfordringer.

Telefonnummer
+32 2 299 11 11
Adresse
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
EU-organ

Regionsudvalget er en forsamling, der rådgiver EU-institutionerne om love, der påvirker EU's byer og regioner.

Websted
https://cor.europa.eu/en
Telefonnummer
+32 2 282 22 11
Adresse
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
EU-institution

Den Europæiske Revisionsret sikrer, at der redegøres korrekt for EU-midlerne, og at alle midler indsamles og anvendes i overensstemmelse med EU's finansielle regler.

Websted
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
Telefonnummer
+352 4398 1
Adresse
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
Agentur af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

EU-Satellitcentret leverer satellitbilleder og luftfotos til fælles EU-foranstaltninger på det udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske område.

Websted
https://www.satcen.europa.eu/
E-mail
Telefonnummer
+34 91 678 60 00
Adresse
Apdo. de Correos 511, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid, Spain
EU’s fællesforetagende

SESAR 3 – Fællesforetagendet for forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum 3 – benytter forskning og innovation til at modernisere det europæiske lufttrafikstyringssystem og fremskynde indførelsen af det digitale europæiske luftrum.

Websted
https://www.sesarju.eu/
E-mail
Telefonnummer
+32 2 507 80 00
Adresse
SESAR 3 Joint Undertaking, Avenue de Cortenberg 100, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
Decentralt agentur

Den Fælles Afviklingsinstans fastsætter standardregler, procedurer og praktiske ordninger for bankafviklinger i EU.

Websted
http://srb.europa.eu/
Adresse
Treurenberg 22, 1049 Brussels, Belgium