Skip to main content

Institution and bodies profiles

Filtrer efter

Institution and bodies profiles (76)

RSS
Viser resultaterne 60 til 76
  • EU’s fællesforetagende

Fællesforetagendet for global sundhed EDCTP3

Fællesforetagendet Global Health EDCTP3 støtter forskningssamarbejde om at udvikle tilgængelige, egnede og økonomisk overkommelige medicinske indgreb til bekæmpelse af fattigdomsrelaterede smitsomme sygdomme i Afrika syd for Sahara.

  • EU’s fællesforetagende

Fællesforetagendet for ren luftfart

Fællesforetagendet for ren luftfart udvikler innovative teknologier til at nedbringe CO2-emissionerne fra luftfartøjer og reducere støj.

Websted
https://www.clean-aviation.eu/
Telefonnummer
+32 2 221 81 52
Adresse
Clean Aviation Joint Undertaking, White Atrium Building TO56, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Decentralt agentur

FRA

EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder yder uafhængig rådgivning til EU's og medlemsstaternes beslutningstagere om grundlæggende rettigheder.

Websted
http://fra.europa.eu/en
Telefonnummer
+43 1 580 30 0
Adresse
Schwarzenbergplatz 11, 1040 WIEN, Austria
  • Decentralt agentur

Frontex

Frontex hjælper EU-landene med at forvalte deres ydre grænser og harmonisere deres grænsekontrol ved at yde teknisk bistand og ekspertise.

Websted
https://frontex.europa.eu/
Telefonnummer
+48 22 205 95 00
Adresse
Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, Poland
  • Forvaltningsorgan

HADEA

Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område (HaDEA) udmønter Europa-Kommissionens ambition om at hjælpe med genopbygningen efter covid-19, så vi får et grønnere, mere digitalt og mere modstandsdygtigt EU, som bedre kan klare de nuværende og kommende udfordringer.

Telefonnummer
+32 2 299 11 11
Adresse
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • EU-organ

Regionsudvalget

Regionsudvalget er en forsamling, der rådgiver EU-institutionerne om love, der påvirker EU's byer og regioner.

Websted
https://cor.europa.eu/en
Telefonnummer
+32 2 282 22 11
Adresse
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • EU-institution

Revisionsretten

Den Europæiske Revisionsret sikrer, at der redegøres korrekt for EU-midlerne, og at alle midler indsamles og anvendes i overensstemmelse med EU's finansielle regler.

Websted
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
Telefonnummer
+352 4398 1
Adresse
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
  • Agentur af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

SatCen

EU-Satellitcentret leverer satellitbilleder og luftfotos til fælles EU-foranstaltninger på det udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske område.

Websted
https://www.satcen.europa.eu/
E-mail
Telefonnummer
+34 91 678 60 00
Adresse
Apdo. de Correos 511, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid, Spain
  • EU’s fællesforetagende

SESAR 3

SESAR 3 – Fællesforetagendet for forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum 3 – benytter forskning og innovation til at modernisere det europæiske lufttrafikstyringssystem og fremskynde indførelsen af det digitale europæiske luftrum.

Websted
https://www.sesarju.eu/
E-mail
Telefonnummer
+32 2 507 80 00
Adresse
SESAR 3 Joint Undertaking, Avenue de Cortenberg 100, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Decentralt agentur

SRB

Den Fælles Afviklingsinstans fastsætter standardregler, procedurer og praktiske ordninger for bankafviklinger i EU.

Websted
http://srb.europa.eu/
Adresse
Treurenberg 22, 1049 Brussels, Belgium