Gå til hovedindholdet
EU-organ

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-udenrigstjenesten)

European External Action Service - Logo

Oversigt

  • Funktion: Forvalter EU's diplomatiske forbindelser med andre lande uden for EU og gennemfører EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik
  • Den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Josep Borrell  
  • Oprettet i: 2011
  • Hjemsted: Bruxelles (Belgien)
  • WebsiteTjenesten for EU’s Optræden Udadtil

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (Udenrigstjenesten) er EU's diplomatiske tjeneste. Den har til opgave at gøre EU's udenrigspolitik mere sammenhængende og effektiv og dermed øge Europas globale indflydelse.

Hvad laver Udenrigstjenesten?

Som praktiske eksempler kan nævnes:

  • fredsskabelse – gennem politisk, økonomisk og praktisk støtte
  • styrkelse af sikkerheden – som led i den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik
  • gode forbindelser med EU's umiddelbare naboer gennem den europæiske naboskabspolitik
  • udvikling, humanitær bistand og krisestyring
  • bekæmpelse af klimaforandringer og håndtering af spørgsmål i forbindelse med menneskerettigheder

Sammensætning

Udenrigstjenesten ledes af EU's udenrigschef – eller højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Den består af:

Hvordan arbejder Udenrigstjenesten?

Den højtstående repræsentant er også næstformand i Kommissionen. Han repræsenterer EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik over hele verden, koordinerer Kommissionens arbejde med de eksterne forbindelser og leder møder mellem EU's udenrigs-, forsvars- og udviklingsministre. Den højtstående repræsentant/næstformanden gennemfører EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik sammen med EU-landene med både nationale ressourcer og EU-ressourcer. Det er med til at sikre sammenhæng i udenrigspolitikken i hele EU.

Uden for sine grænser repræsenteres EU af en række kontorer i forskellige lande – EU-delegationer – der har omtrent samme funktion som en ambassade.

Dig og Udenrigstjenesten

EU's udenrigspolitik og -programmer er med til at beskytte dig – som EU-borger – uden for EU's grænser og kan også give dig uddannelses- og karrieremuligheder.

Hvis du vil i kontakt med EU-Udenrigstjenesten, kan du:

Yderligere oplysninger

EU-Udenrigstjenestens årlige aktivitetsrapporter

Kontakt

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-udenrigstjenesten)

Navn
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-udenrigstjenesten)
Websted
https://www.eeas.europa.eu/_en
Telefonnummer
+32 2 584 11 11
Sociale medier