Gå direkt till innehållet
European External Action Service - Logo

Översikt

  • Uppgift: Sköter EU:s diplomatiska förbindelser med omvärlden och driver EU:s utrikes- och säkerhetspolitik
  • Utrikesrepresentant: Josep Borrell  
  • Inrättad: 2011
  • Plats: Bryssel (Belgien)
  • WebbplatsEuropeiska utrikestjänsten

Europeiska utrikestjänsten är EU:s diplomatiska kår med uppgift att göra EU:s utrikespolitik mer samstämmig och effektiv för att öka EU:s internationella inflytande.

Vad gör utrikestjänsten?

Utrikestjänsten ska också

  • genomföra fredsbevarande insatser genom politiskt, ekonomiskt och praktiskt stöd
  • garantera säkerheten genom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
  • upprätthålla goda relationer med EU:s närmaste grannar genom den europeiska grannskapspolitiken
  • bidra till utvecklingsstöd, humanitärt bistånd och akutinsatser
  • arbeta med klimatfrågor och försvara mänskliga rättigheter.

Sammansättning

Utrikestjänsten leds av EU:s utrikesrepresentant eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Tjänsten består av

Hur arbetar utrikestjänsten?

EU:s utrikesrepresentant är också vice ordförande i EU-kommissionen. Utrikesrepresentanten företräder EU:s utrikes- och säkerhetsarbete i världen, samordnar EU-kommissionens arbete med yttre förbindelser och leder mötena med EU-ländernas utrikes-, försvars- och biståndsministrar. Utrikesrepresentanten genomför också EU:s utrikes- och säkerhetspolitik tillsammans med EU-länderna och med hjälp av både medlemsländernas och EU:s resurser. På så sätt blir EU:s utrikespolitik mer samstämmig.

Utanför sina gränser företräds EU av EU-delegationerna som fungerar ungefär som ambassader.

Vad kan utrikestjänsten erbjuda dig?

EU:s utrikespolitik och program bidrar till att skydda dig som EU-medborgare i länder utanför EU och kan också erbjuda dig jobb och utbildning.

Är du intresserad av utrikestjänsten och dess arbete? Då kan du

Se också

Utrikestjänstens årliga verksamhetsrapporter

Kontakt

Europeiska utrikestjänsten

Namn
Europeiska utrikestjänsten
Webbplats
https://www.eeas.europa.eu/_en
Telefon
+32 2 584 11 11
Sociala medier