Põhisisu juurde
European External Action Service - Logo

Ülevaade

  • Ülesanded: haldab ELi diplomaatilisi suhteid kolmandate riikidega ning korraldab ELi välis- ja julgeolekupoliitikat
  • Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja: Josep Borrell  
  • Asutamisaasta: 2011
  • Asukoht: Brüssel (Belgia)
  • Veebisait: Euroopa välisteenistus

Euroopa välisteenistus on ELi diplomaatiline teenistus. Selle eesmärk on muuta ELi välispoliitika järjepidavamaks ja tõhusamaks, suurendades seeläbi Euroopa mõju maailmas.

Millega Euroopa välisteenistus tegeleb?

Praktilised näited on muu hulgas järgmised:

  • rahu kindlustamine – poliitilise, majandusliku ja praktilise abi andmise kaudu;
  • julgeoleku kindlustamine – ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames;
  • sõbralike suhete säilitamine ELi piiridel asuvate riikidega Euroopa naabruspoliitika kaudu;
  • arenguabi ja humanitaarabi andmine ning kriisidele reageerimine;
  • kliimamuutuste ja inimõigustega seotud küsimustega tegelemine.

Koosseis

Euroopa välisteenistust juhib liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Euroopa välisteenistus koosneb:

Kuidas Euroopa välisteenistus töötab?

Kõrge esindaja on ühtlasi ka Euroopa Komisjoni asepresident. Ta esindab Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika huve kogu maailmas, koordineerib Euroopa Komisjoni tööd ELi välissuhete valdkonnas ning juhatab kohtumisi, kus osalevad ELi välis-, kaitse- ja arenguministrid. Kõrge esindaja / asepresident rakendab ELi välis- ja julgeolekupoliitikat koostöös ELi riikidega, kasutades selleks riiklikke ja ELi vahendeid. See aitab tagada välispoliitika järjepidevust kogu ELis.

Väljaspool oma piire on Euroopa Liidul paljudes riikides esindused ehk ELi delegatsioonid, millel on saatkondadega sarnased ülesanded.

Euroopa välisteenistus ja Teie

ELi välispoliitika ja programmid aitavad kaitsta Teid kui ELi kodanikku väljaspool ELi piire ning pakuvad ka haridus- ja karjäärivõimalusi.

Euroopa välisteenistusega suhtlemiseks võite:

Lisateave

Euroopa välisteenistuse iga-aastased tegevusaruanded

Kontaktandmed

Euroopa välisteenistus (EEAS)

Nimi
Euroopa välisteenistus (EEAS)
Veebisait
https://www.eeas.europa.eu/_en
Telefoninumber
+32 2 584 11 11
Sotsiaalmeedia