Prejsť na hlavný obsah
European External Action Service - Logo

Prehľad

 • Úloha: riadi diplomatické vzťahy EÚ s inými krajinami a vykonáva zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ
 • Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Josep Borell  
 • Rok založenia: 2011
 • Sídlo: Brusel (Belgicko)
 • Webové sídloEurópska služba pre vonkajšiu činnosť

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) je diplomatická služba Európskej únie. Jej cieľom je dosiahnuť, aby zahraničná politika EÚ bola účinnejšia a jednotnejšia, čo pomôže zvýšiť vplyv Európy vo svete.

Čo robí EEAS?

Praktické príklady:

 • budovanie mieru – prostredníctvom politickej, hospodárskej a praktickej podpory,
 • zaisťovanie bezpečnosti – v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky,
 • udržiavanie dobrých vzťahov s bezprostrednými susedmi EÚ prostredníctvom európskej susedskej politiky,
 • rozvoj a humanitárna pomoc a reakcia na krízu,
 • riešenie otázok zmeny klímy a ľudských práv.

Zloženie

Európsku službu pre vonkajšiu činnosť vedie minister zahraničných vecí EÚ (alebo aj vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku). Služba pôsobí:

Ako funguje ESVČ?

Vysoký predstaviteľ je zároveň podpredsedom Európskej komisie. Reprezentuje zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ vo svete, koordinuje prácu Európskej komisie v oblasti vonkajších vzťahov EÚ a vedie zasadnutia európskych ministrov zahraničných vecí, obrany a rozvoja. Vysoký predstaviteľ/podpredseda Komisie vykonáva zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ spoločne s krajinami Únie, na čo využíva vnútroštátne a európske zdroje. Takto sa zabezpečuje konzistentnosť zahraničnej politiky v celej EÚ.

V zahraničí je Európska únia zastúpená úradmi v jednotlivých krajinách, teda delegáciami EÚ, ktoré plnia podobnú úlohu ako veľvyslanectvá.

EEAS a vy

Politiky a programy EÚ v oblasti zahraničných vecí pomáhajú chrániť občanov EÚ mimo jej hraníc a takisto môžu poskytovať príležitosti na vzdelávanie a kariérny rozvoj.

S ESVČ môžete spolupracovať/ESVČ môžete kontaktovať prostredníctvom:

 • petície k otázkam zahraničnej politiky,
 • zapojiť sa do verejných konzultácií týkajúcich sa zahraničnej politiky,
 • zaslať e-mailom žiadosť o informácie o ESVČ.

Ďalšie informácie

EEAS Výročná správa o činnosti

Kontakt

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)

Meno/Názov
Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)
Webové sídlo
https://www.eeas.europa.eu/_en
Telefónne číslo
+32 2 5841111
Sociálne médiá