Ar aghaidh go dtí an príomhábhar

Cuardaigh na hinstitiúidí agus na comhlachtaí uile de chuid an Aontais Eorpaigh

Scagadh de réir

Cuardaigh na hinstitiúidí agus na comhlachtaí uile de chuid an Aontais Eorpaigh (76)

RSS
Torthaí ó 60 go 76
  • Gníomhaireacht dhíláraithe

Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (EU-OSHA)

Cuidíonn an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair le hionaid oibre a dhéanamh níos sábháilte, níos sláintiúla agus níos táirgiúla.

Suíomh gréasáin
https://osha.europa.eu/ga/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+34 944-358-400
Seoladh
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, An Spáinn
  • Gníomhaireacht feidhmiúcháin

HaDEA

Tugann an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digitiú aghaidh ar uaillmhian an Choimisiúin Eorpaigh , is é sin cuidiú chun Eoraip a thógáil a bheidh níos glaise, níos digití, níos athléimní agus níos oiriúnaí chun teacht roimh na dúshláin atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo tar éis ghéarchéim COVID-19.

Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, An Bheilg
  • Gníomhaireacht eile

Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT)

Tá sé d’aidhm ag an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht iomaíochas na hEorpa, cruthú na bpost agus fás eacnamaíoch inbhuanaithe a mhéadú trí chomhar idir earnáil na tionsclaíochta agus áiseanna oideachais agus taighde.

Suíomh gréasáin
https://eit.europa.eu/
Uimhir ghutháin
+36 14 819 300
Seoladh
Budapest, Infopark 1/E, Neumann Janos utca, 1117, An Ungáir
  • Gníomhaireacht dhíláraithe
  • CdT

Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh (CdT)

Cuireann an tIonad Aistriúcháin seirbhísí aistriúcháin ar fáil do ghníomhaireachtaí agus do chomhlachtaí de chuid an Aontais ar fud na hEorpa agus oibríonn sé i gcomhar leis na seirbhísí aistriúcháin eile san Aontas.

Suíomh gréasáin
https://cdt.europa.eu/ga
Uimhir ghutháin
+352 421 71 11
Seoladh
Bâtiment Technopolis Gasperich, 12E rue Guillaume Kroll, 1882 Lucsamburg, Lucsamburg
  • Gníomhaireacht dhíláraithe

Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh

Comhlacht neamhspleách de chuid an Aontais is ea Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) a dhéanann coireanna in aghaidh leasanna airgeadais an Aontais a imscrúdú, a ionchúiseamh agus a thabhairt chun breithiúnais.

  • Seirbhís idirinstitiúideach AE

Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh

Is é Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh an soláthraí oifigiúil seirbhísí foilsitheoireachta d’institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí uile an Aontais.

Suíomh gréasáin
https://op.europa.eu/ga/home
Uimhir ghutháin
+352 29 291
Seoladh
20, rue de Reims, 2417 Lucsamburg, Lucsamburg
  • Institiúid de chuid an AE

Parlaimint na hEorpa

Is é an déanamh atá ar Pharlaimint na hEorpa comhaltaí a thoghtar go díreach ó gach tír den Aontas, comhaltaí a dhéanann díospóireacht ar dhlíthe agus a leasaíonn iad.

Suíomh gréasáin
https://www.europarl.europa.eu/portal/ga
Uimhir ghutháin
+32 2 284 21 11
Seoladh
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/an Bhrúiséil, An Bheilg
  • Ghníomhaireacht an chomhbheartais eachtraigh agus slándála

SatCen

Cuireann Lárionad Satailíte an Aontais Eorpaigh íomhánna satailíte agus aeríomhánna ar fáil do chomhghníomhaíochtaí eachtracha, slándála agus cosanta an Aontais.

Suíomh gréasáin
https://www.satcen.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+34 91 678 60 00
Seoladh
Apdo. de Correos 511, 28850 Torrejón de Ardoz, Maidrid, An Spáinn
  • Comhghnóthas an AE

SESAR 3

Tá taighde agus nuálaíocht á n-úsáid ag Comhghnóthas SESAR 3 chun an córas Eorpach um bainistíocht aerthráchta a nuachóiriú agus dlús a chur le soláthar an Aerspáis Eorpaigh Dhigitigh.

Suíomh gréasáin
https://www.sesarju.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+32 2 507 80 00
Seoladh
SESAR 3 Joint Undertaking, Avenue de Cortenberg 100, 1000 Bruxelles/Brussel, An Bheilg