Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Gníomhaireacht dhíláraithe

Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh (EASA)

Logo of European Union Aviation Safety Agency

Forbhreathnú

 • Ról: sábháilteacht agus cosaint an chomhshaoil a chinntiú san eitlíocht shibhialta san Eoraip
 • Stiúrthóir: Patrick Ky
 • Comhaltaí: 27 mBallstát + an Íoslainn, Lichtinstéin, an Eilbhéis, an Iorua
 • Comhpháirtithe: Údaráis Eorpacha eitlíochta sibhialta
 • Bliain a bunaithe: 2002
 • Líon na mball foirne: 840
 • Suíomh: Köln (an Ghearmáin)
 • Suíomh gréasáin:Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta (EASA)

Is ar an nGníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta (EASA) atá an cúram sábháilteacht agus cosaint an chomhshaoil a chinntiú san aeriompar san Eoraip.

A ndéanann sé

Ar chúraimí EASA tá:

 • rialúcháin agus deimhniú a chomhchuibhiú
 • margadh aonair eitlíochta an Aontais a fhorbairt
 • rialacha teicniúla eitlíochta a dhréachtú
 • aerárthaí agus comhpháirteanna a dheimhniú de réir cineáil
 • comhlachtaí a fhaomhadh a dhearann, a mhonaraíonn agus a chothabhálann táirgí aerloingseoireachta
 • maoirseacht sábháilteachta a chur ar fáil do thíortha den Aontas (e.g. maidir le hoibríochtaí air, bainistiú aerthráchta)
 • caighdeáin sábháilteachta idir Eorpach agus domhanda a chur chun cinn
 • oibriú le geallsealbhóirí idirnáisiúnta chun an tsábháilteacht a fheabhsú san Eoraip (e.g liosta aershábháilteachta an Aontais – liosta de na hoibreoirí a bhfuil cosc orthu).

Iad sin a bhaineann leas as

Pobal na heiltíochta sibhialta san Eoraip agus lasmuigh di:

 • Údaráis Eorpacha eitlíochta sibhialta
 • aeroibreoirí agus aer línte
 • Monaróirí/dearthóirí Eorpacha aerárthaí agus comhpháirteanna
 • comhlachtaí cothabhála
 • píolótaí tráchtála agus príobháideacha
 • eagraíochtaí oiliúna faofa
 • ionaid aerleighis
 • rialtóirí aerthráchta agus seirbhísí aerloingseoireachta
 • aerfoirt

Aerárthaí agus táirgí aerloingseoireachta atá cumhdaithe:

 • scairdeitleáin mhóra agus mheánmhéide
 • aerárthaí turbascairde
 • aerárthaí éadroma
 • aerárthaí sciathán rothlach (héileacaptair, gíreitleáin)
 • aerárthaí éadroma spóirt (balúin, faoileoirí, aerlonga, ladrainn shibhialta)
 • innill, liáin, ionsamhlóirí eitiltí
 • roinnt aerárthaí míleata (e.g. an t-aeriompróir A400M)

Féach freisin

Nuachtlitir

Teagmháil

Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh (EASA)

Ainm
Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh (EASA)
Suíomh gréasáin
https://www.easa.europa.eu/en
Seoladh ríomhphoist
infoateasa [dot] europa [dot] eu
Uimhir ghutháin
+49 221 8999 000
Uimhir facs
+49 221 8999 099
Seoladh poist
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, An Ghearmáin