Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αποκεντρωμένος οργανισμός

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA)

Logo of European Union Aviation Safety Agency

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: Εξασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη
 • Διευθυντής: Patrick Ky
 • Μέλη: τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Ελβετία, Νορβηγία
 • Εταίροι: οι ευρωπαϊκές αρχές πολιτικής αεροπορίας
 • Έτος ίδρυσης: 2002
 • Αριθμός υπαλλήλων: 840
 • Τόπος: Κολονία (Γερμανία)
 • Ιστότοπος:Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος στον τομέα των αερομεταφορών στην Ευρώπη.

Τι κάνει

Ο ρόλος του EASA περιλαμβάνει τα εξής:

 • εναρμόνιση των κανονιστικών ρυθμίσεων και της πιστοποίησης
 • ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς αερομεταφορών της ΕΕ
 • εκπόνηση τεχνικών κανόνων αεροπλοΐας
 • πιστοποίηση τύπου αεροσκάφους & κατασκευαστικών στοιχείων
 • έγκριση εταιρειών που σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και συντηρούν αεροναυτικά προϊόντα
 • εποπτεία της ασφάλειας και παροχή στήριξης στα κράτη μέλη της ΕΕ (π.χ. όσον αφορά τις αεροπορικές δραστηριότητες, τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας)
 • προώθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων ασφαλείας
 • συνεργασία με διεθνείς φορείς για τη βελτίωση της ασφάλειας στην Ευρώπη (π.χ. ευρωπαϊκός κατάλογος ασφάλειας πτήσεων - κατάλογος απαγορευμένων αερομεταφορέων).

Ποιοι ωφελούνται

Η ευρωπαϊκή και η διεθνής κοινότητα πολιτικής αεροπορίας:

 • οι ευρωπαϊκές αρχές πολιτικής αεροπορίας
 • οι αερομεταφορείς και οι αεροπορικές εταιρείες
 • οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές/σχεδιαστές αεροσκαφών και εξαρτημάτων
 • οι εταιρείες συντήρησης
 • οι χειριστές εμπορικών και ιδιωτικών αεροσκαφών
 • οι εγκεκριμένοι οργανισμοί κατάρτισης
 • τα αεροϊατρικά κέντρα
 • οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και οι υπηρεσίες αεροναυτιλίας
 • οι αερολιμένες

Αεροσκάφη και αεροναυτικά προϊόντα που καλύπτονται:

 • τα μεσαία και μεγάλα αεριωθούμενα
 • τα ελικοστροβιλοκινητήρια αεροσκάφη
 • τα ελαφρά αεροσκάφη
 • τα αεροσκάφη περιστρεφόμενων πτερύγων (ελικόπτερα, γυροπλάνα)
 • τα ελαφρά αεροσκάφη για αθλητισμό (αερόστατα, ανεμόπτερα, αερόπλοια, μη στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη)
 • οι κινητήρες, οι έλικες, οι προσομοιωτές πτήσης
 • ορισμένα στρατιωτικά αεροσκάφη (π.χ. το μεταγωγικό αεροσκάφος A400M)

Επίσης

Ενημερωτικό δελτίο

Επικοινωνία

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA)

Όνομα
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA)
Ιστότοπος
https://www.easa.europa.eu/el
E-mail
infoateasa [dot] europa [dot] eu
Αριθμός τηλεφώνου
+49 221 8999 000
Αριθμός φαξ
+49 221 8999 099
Ταχυδρομική διεύθυνση
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, Γερμανία