Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Gníomhaireacht dhíláraithe

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL)

Logo of European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)

Forbhreathnú

  • Ról: oiliúint i bhforfheidhmiú an dlí a chur ar fáil san Eoraip agus ar fud an domhain
  • Stiúrthóir Feidhmiúcháin: Montserrat Marín López
  • Bliain a bunaithe: 2005
  • Líon na mball foirne: 110
  • Suíomh: Búdaipeist (An Ungáir)
  • Suíomh gréasáin:CEPOL

Is gníomhaireacht é de chuid an Aontais Eorpaigh CEPOL, Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí, a dhéanann gníomhaíochtaí oiliúna a fhorbairt, a chur i bhfeidhm agus a eagrú do phóilíní agus d'oifigigh eile um fhorfheidhmiú an dlí.

A ndéanann sé

Déanann an ghníomhaireacht an méid seo a leanas:    

  • cláir oiliúna a chur ar fáil do phóilíní agus d'oifigigh eile um fhorfheidhmiú an dlí
  • oiliúint a chur ar fáil agus eolas a chomhroinnt chun feabhas a chur ar shlándáil an Aontais
  • líonraí oiliúna a bhunú.

Cuireann CEPOL ardchúrsaí oiliúna nuálacha ar fáil. Déanann sé an saineolas agus na forbairtí is déanaí i gcúrsaí taighde agus teicneolaíochta a chomhtháthú sna cláir oiliúna atá aige, agus cuireann sé dlús faoin gcomhar idir údaráis phóilíneachta.

Tá na cláir seo a leanas ar an gclár aige faoi láthair:

Iad sin a bhaineann leas as

Cuidíonn CEPOL leis an tsábháilteacht san Eoraip a fheabhsú trí chomhoibriú agus comhroinnt eolais i measc oifigigh póilíneachta a éascú sna Ballstáit agus i roinnt tíortha nach Ballstáit iad, ar na saincheisteanna sin a bhfuil baint acu le tosaíochtaí an Aontais i réimse na slándála, go háirithe, agus i leith thimthriall bheartas an Aontais maidir le coireacht thromchúiseach agus coireacht eagraithe a chomhrac go háirithe.

Tá sé mar aidhm ag CEPOL a bheith ina mhol oiliúna den chéad scoth agus athruithe a bhrú chun cinn i réimse na hoiliúna um fhorfheidhmiú an dlí.

Féach freisin

Oideachas agus oiliúint

Eolaíocht agus taighde

Comhpháirtithe agus páirtithe leasmhara

Nuacht

Foilseacháin

Folúntais

Teagmháil

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL)

Ainm
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL)
Suíomh gréasáin
https://www.cepol.europa.eu/ga/
Seoladh ríomhphoist
infoatcepol [dot] europa [dot] eu
Seoladh poist
Budapest, Pf.314, 1903, An Ungáir
Na meáin shóisialta