Direct naar de inhoud
Gedecentraliseerd agentschap

Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)

Logo of European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)

In het kort

  • Rol: opleidingen verzorgen op het gebied van Europese en internationale rechtshandhaving
  • Directeur: Montserrat Marín López
  • Opgericht: 2005
  • Medewerkers: 110
  • Locatie: Boedapest (Hongarije)
  • Website:Cepol

Cepol, het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving, houdt zich bezig met het ontwikkelen, organiseren en geven van opleidingen voor medewerkers van de politie en andere rechtshandhavingsinstanties.

Taken

Het agentschap:    

  • verzorgt opleidingen voor medewerkers van de politie en andere rechtshandhavingsinstanties
  • maakt de EU veiliger dankzij die opleidingen en de uitwisseling van kennis
  • richt opleidingsnetwerken op

Cepol biedt innovatieve en geavanceerde cursussen aan. Daarin zijn de meest recente kennis en ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en technologie verwerkt. Daarnaast stimuleert het de samenwerking tussen politiediensten.

De huidige portefeuille omvat:

Wie is erbij gebaat

Cepol maakt Europa veiliger door de samenwerking en kennisuitwisseling tussen politiefunctionarissen uit EU-landen en enkele andere landen te verbeteren voor wat betreft EU-veiligheidskwesties, met name op het punt van de EU-beleidscyclus voor zware en georganiseerde misdaad.

Cepol wil als wereldwijde spil en als motor voor vernieuwing op het gebied van rechtshandhaving fungeren.

Zie ook

Onderwijs en opleiding

Wetenschap en onderzoek

Partners en belanghebbenden

Nieuws

Publicaties

Vacatures

Contact

Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)

Naam
Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)
Website
https://www.cepol.europa.eu/nl/
E-mail
infoatcepol [dot] europa [dot] eu
Postadres
Budapest, Pf.314, 1903, Hongarije
Sociale media