Направо към основното съдържание
Децентрализирана агенция

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)

Logo of European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)

Преглед

  • Роля: предоставя обучение по прилагане на европейското и международното право
  • Изпълнителен директор: Montserrat Marín López
  • Създадена: 2005 г.
  • Брой служители: 110 души
  • Местоположение: Будапеща (Унгария)
  • Уебсайт:CEPOL

Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) разработва, извършва и организира обучения за служители на полицията и други правоприлагащи органи.

С какво се занимава

Агенцията:    

  • предоставя обучение за служители на полицията и други правоприлагащи органи,
  • допринася за повишаване на сигурността на ЕС чрез обучение и споделяне на знания,
  • създава мрежи за обучение.

CEPOL предлага новаторски, задълбочени курсове за обучение. Агенцията включва най-новия експертен опит и последните тенденции в изследванията и технологиите в своите програми за обучение и подкрепя сътрудничеството между полицейските органи.

В момента се предлагат:

Кой има полза от това

CEPOL допринася за една по-безопасна Европа, като улеснява сътрудничеството и споделянето на знаниямежду служителите на полицията в страните от ЕС и някои държави извън Съюза по въпроси, свързани с приоритетите на ЕС в областта на сигурността, и по-специално с цикъла на политиката на ЕС за борба с тежката и организираната престъпност.

CEPOL има за цел да се превърне в световен център и двигател на промяна в обучението в областта на правоприлагането.

Вижте също

Образование и обучение

Наука и изследвания

Партньори и заинтересовани страни

Новини

Публикации

Свободни работни места

Контакт

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)

Име
Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
Уебсайт
https://www.cepol.europa.eu/bg/
Електронен адрес
infoatcepol [dot] europa [dot] eu
Пощенски адрес
Budapest, Pf.314, 1903, Унгapия
Социални медии