Prejsť na hlavný obsah
Decentralizovaná agentúra

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)

Logo of European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)

Prehľad

  • Úloha: poskytuje odbornú prípravu v oblasti presadzovania európskeho a medzinárodného práva
  • Výkonný riaditeľ: Montserrat Marín López
  • Rok zriadenia: 2005
  • Počet zamestnancov: 110
  • Sídlo: Budapešť (Maďarsko)
  • Webové sídlo:CEPOL

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) je agentúra Európskej únie, ktorá pripravuje, realizuje a organizuje odbornú prípravu pre príslušníkov policajného zboru a zamestnancov iných orgánov presadzovania práva.

Úlohy

Agentúra:

  • zabezpečuje odbornú prípravu pre príslušníkov policajného zboru a zamestnancov iných orgánov presadzovania práva,
  • zlepšuje bezpečnosť EÚ prostredníctvom odborného vzdelávania a výmeny znalostí,
  • zriaďuje vzdelávacie siete.

CEPOL ponúka inovačné, pokročilé vzdelávacie kurzy. Do svojich vzdelávacích programov integruje najnovšie poznatky a novinky v oblasti výskumu a technológií a posilňuje spoluprácu medzi policajnými orgánmi.

Jej súčasné portfólio zahŕňa:

Kto má z činnosti osoh

CEPOL prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti Európy tým, že uľahčuje spoluprácu a výmenu poznatkov medzi príslušníkmi policajných zborov v členských štátoch EÚ a niektorých tretích krajinách, pokiaľ ide o otázky súvisiace s politikou EÚ v oblasti bezpečnosti, a najmä v rámci cyklu politík EÚ na boj proti organizovanej a závažnej medzinárodnej trestnej činnosti.

CEPOL má ambície stať špičkovým centrom na svetovej úrovni a hybnou silou zmien v oblasti odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva.

Klikni tiež na...

Vzdelávanie a odborná príprava

Veda a výskum

Partneri a zainteresované strany

Aktuality

Publikácie

Voľné pracovné miesta

Kontakt

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)

Meno/Názov
Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)
Webové sídlo
https://www.cepol.europa.eu/sk/
E-mailová adresa
infoatcepol [dot] europa [dot] eu
Poštová adresa
Budapest, Pf.314, 1903, Maďarsko
Sociálne médiá