Skip to main content
Agency for Support for BEREC - Logo

Forbhreathnú

  • Ról: Tacaíocht ghairme agus riaracháin a thabhairt do Chomhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC)
  • Stiúrthóir: László Ignéczi
  • Bliain a bhunaithe: 2010
  • An líon foirne: 47
  • Suíomh: Ríge (an Laitvia)
  • Suíomh Gréasáin: Oifig BEREC

Gníomhaíochtaí

Is éard atá in Oifig BEREC gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh a thugann tacaíocht do BEREC a mhisean a chomhlíonadh, is é sin deimhin a dhéanamh de go gcuirtear an creat rialála Eorpach um chumarsáid leictreonach i bhfeidhm go comhsheasmhach. Chun an méid sin a bhaint amach, cuireann Oifig BEREC gach tacaíocht ghairme agus riaracháin is gá ar fáil d’obair BEREC, lena n-áirítear seirbhísí airgeadais, eagrúcháin agus TFC, agus rannchuidíonn sí le hobair rialála BEREC ar mhaithe le muintir na hEorpa.

Cé a bhaineann tairbhe as?

Téann tacaíocht Oifig BEREC do BEREC chun tairbhe shaoránaigh agus ghnólachtaí uile an Aontais Eorpaigh araon.

Tuilleadh eolais

Eagraíocht

An nuacht is déanaí

Preaseisiúintí

Earcú

Tréimhsí oiliúna

Soláthar

Doiciméid chlársceidealaithe

Doiciméid a foilsíodh

Teagmháil

Ainm
Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC (Oifig BEREC)
Suíomh gréasáin
https://www.berec.europa.eu/en
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+371 2957 8999
+371 6000 7602
Seoladh poist
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Ríge, LV-1050, An Laitvia
Na meáin shóisialta