Prejsť na hlavný obsah
Decentralizovaná agentúra

Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC)

Agency for Support for BEREC - Logo

Prehľad

  • Úloha: Poskytovať odbornú a administratívnu podporu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)
  • Riaditeľ: László Ignéczi
  • Rok vzniku: 2010
  • Počet zamestnancov: 47
  • Miesto výkonu: Riga (Lotyšsko)
  • Webové sídlo: Úrad BEREC

Náplň práce

Úrad BEREC je agentúra EÚ na podporu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) pri plnení jeho poslania, ktorým je zabezpečiť jednotné vykonávanie európskeho regulačného rámca pre elektronické komunikácie. Na dosiahnutie tohto cieľa poskytuje Úrad BEREC všetku potrebnú odbornú a administratívnu podporu pre prácu orgánu BEREC vrátane finančných a organizačných služieb a služieb IKT a prispieva k regulačnej práci orgánu BEREC v prospech ľudí v Európe.

Kto má z činnosti tohto úradu prospech?

Podpora, ktorú Úrad BEREC poskytuje Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, je v prospech všetkých občanov i podnikov Európskej únie.

Ďalšie informácie

Organizácia

Aktuality

Tlačové správy

Nábor

Stáže

Obstarávanie

Programovacie dokumenty

Uverejnené dokumenty

Kontakt

Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC)

Meno/Názov
Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC)
Webové sídlo
https://www.berec.europa.eu/en
E-mailová adresa
berecatberec [dot] europa [dot] eu
Telefónne číslo
+371 29578999
+371 6000 7602
Poštová adresa
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Lotyšsko
Sociálne médiá