Gå til hovedindholdet
Juridisk person under EU

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB)

The European Data Protection Board - Logo

Oversigt

 • Rolle: at sikre, at den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og direktivet om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet håndhæves konsekvent i EU-landene samt Norge, Liechtenstein og Island.
 • Formand: Anu Talus
 • Oprettet: 2018
 • Antal medarbejdere: 21
 • Hjemsted: Bruxelles
 • WebsiteDet Europæiske Databeskyttelsesråd

Databeskyttelsesrådet er et uafhængigt organ, der:

 • sikrer, at EU's lovgivning på området – især den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og direktivet om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet – anvendes konsekvent i alle lande, som er omfattet af lovgivningen, og fremmer samarbejde mellem de nationale databeskyttelsesmyndigheder

Hvad laver Databeskyttelsesrådet?

 • giver generel vejledning (herunder retningslinjer, henstillinger og bedste praksis) for at skabe klarhed om GDPR
 • udarbejder bemærkninger om konsekvens, der skal sikre, at GDPR fortolkes ensartet af alle nationale tilsynsmyndigheder, f.eks. i sager, der vedrører to eller flere lande
 • rådgiver EU-Kommissionen i spørgsmål om databeskyttelse og forslag til ny EU-lovgivning af særlig betydning for beskyttelse af personoplysninger
 • opfordrer de nationale databeskyttelsesmyndigheder til at arbejde sammen og udveksle oplysninger og bedste praksis

Hvis du mener, at dine data ikke er blevet beskyttet, har du 3 muligheder:

 • du kan kontakte den organisation, der opbevarer dine oplysninger
 • du kan kontakte din nationale databeskyttelsesmyndighed
 • du kan indbringe sagen for en national domstol

De nationale databeskyttelsesmyndigheder kan foretage undersøgelser og pålægge sanktioner, hvis det er nødvendigt.

Hvem sidder i Databeskyttelsesrådet?

I sit daglige arbejde får Det Europæiske Databeskyttelsesråds analytisk, administrativ og logistisk støtte fra et sekretariat, der stilles til rådighed af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Personalet i Databeskyttelsesrådets sekretariat arbejder efter instrukser fra Det Europæiske Databeskyttelsesråds formand.

Vilkår for samarbejdet mellem Databeskyttelsesrådet og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Hvordan arbejder Databeskyttelsesrådet?

Bestyrelsen holder regelmæssigt møder i Bruxelles for at drøfte og træffe afgørelser i spørgsmål om databeskyttelse.

Afgørelserne træffes på plenarmøder, hvor lederne af de nationale myndigheder samles, på grundlag af forberedende arbejde, der er udført af ekspertundergrupper og sekretariat for Det Europæiske Databeskyttelsesråd.

Det Europæiske Databeskyttelsesråd og dig

Det Europæiske Databeskyttelsesråds arbejde sikrer, at EU-reglerne beskytter dine data konsekvent i alle EU-lande – så alle har de samme rettigheder, uanset hvor de bor.

Det gør den ved at:

 • udstede retningslinjer for nationale myndigheder og interessenter for at sikre, at den generelle forordning om databeskyttelse fortolkes konsekvent.
 • vedtage bemærkninger om konsekvens for de nationale tilsynsmyndigheder for at sikre, at de håndhæver de dermed forbundne juridiske rettigheder og pligter på samme måde i alle lande
 • Databeskyttelsesrådet fungerer også som en kilde til ekspertise inden for databeskyttelsesspørgsmål, som det rådgiver EU-Kommissionen om. Dette sikrer, at al ny EU-lovgivning, der har en særlig betydning for beskyttelsen af persondata, respekterer de grundlæggende rettigheder, der er forbundet med sådanne oplysninger.

Yderligere oplysninger

Nyheder fra Databeskyttelsesrådet

Rapporter, udtalelser og henstillinger fra Databeskyttelsesrådet

Databeskyttelsesrådets arbejdsprogram

Ledige stillinger i Databeskyttelsesrådet

Kontakt

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB)

Navn
Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB)
Websted
https://edpb.europa.eu/edpb_da
E-mail
edpbatedpb [dot] europa [dot] eu
Postadresse
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles, Belgien
Sociale medier