Direct la conținutul principal
Entitate juridică a Uniunii Europene

Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD)

The European Data Protection Board - Logo

Prezentare generală

 • Rol: să se asigure că Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) și Directiva privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii sunt aplicate în mod consecvent în țările UE, precum și în Norvegia, Liechtenstein și Islanda.
 • Directoare: Anu Talus
 • Înființare: 2018
 • Număr de angajați: 21
 • Sediu: Bruxelles
 • Site webComitetul european pentru protecția datelor

CEPD este un organism independent care:

 • se asigură că legislația UE în domeniu – în special Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) și Directiva privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii – este aplicată în mod consecvent în toate țările vizate și în plus promovează cooperarea între autoritățile naționale de protecție a datelor.

Ce face CEPD?

 • oferă orientări generale (linii directoare, recomandări, bune practici etc.) pentru a clarifica RGPD
 • adoptă constatări privind coerența, concepute pentru a garanta că RGPD este interpretat în mod consecvent de către toate organismele naționale de reglementare, de exemplu în cazurile care se referă la 2 sau mai multe țări
 • consiliază Comisia Europeană cu privire la aspectele legate de protecția datelor și la orice nouă propunere legislativă a UE care prezintă o importanță deosebită pentru protecția datelor cu caracter personal
 • încurajează autoritățile naționale de protecție a datelor să colaboreze și să facă schimb de informații și de bune practici.

Considerați că datele dumneavoastră nu au fost protejate? Aveți 3 opțiuni:

 • contactați organizația care deține datele dumneavoastră
 • contactați autoritatea națională pentru protecția datelor
 • adresați-vă unei instanțe naționale

Autoritățile naționale de protecție a datelor pot efectua investigații și pot aplica sancțiuni atunci când este necesar.

Cine face parte din CEPD?

Pentru activitatea sa de zi cu zi, CEPD primește sprijin analitic, administrativ și logistic din partea unui secretariat asigurat de AEPD. Membrii personalului secretariatului CEPD acționează conform instrucțiunilor președintelui Comitetului.

Termenii cooperării CEPD-AEPD

Cum lucrează CEPD?

Comitetul se întrunește periodic la Bruxelles, pentru a discuta și a lua decizii cu privire la chestiuni legate de protecția datelor.

Deciziile sunt luate în cadrul reuniunilor plenare, la care participă șefii autorităților naționale, pe baza activității de pregătire efectuate de subgrupurile de experți și de secretariatul CEPD.

CEPD și cetățenii

Prin activitatea sa, CEPD se asigură că normele UE privind protecția datelor personale sunt aplicate în mod uniform în toate țările din UE, pentru a garanta că toți cetățenii au aceleași drepturi, indiferent de locul în care trăiesc.

În acest sens, CEPD:

 •  publică orientări în atenția autorităților naționale și a părților implicate, pentru a se asigura că RGPD este interpretat în mod consecvent
 • adoptă constatări privind coerența destinate autorităților naționale de reglementare, astfel încât acestea să garanteze aplicarea acelorași drepturi și obligații juridice în domeniu, indiferent de țară
 • este o sursă de expertiză în ceea ce privește aspectele legate de protecția datelor, oferind consultanță Comisiei Europene. Astfel, noile acte legislative ale UE care au un impact major în acest domeniu vor respecta dreptul fundamental la protecția datelor cu caracter personal.

Informații suplimentare

Știri CEPD

Rapoarte, avize și recomandări ale CEPD

Programul de lucru al CEPD

Oportunități de carieră la CEPD

Contact

Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD)

Nume
Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD)
Site
https://edpb.europa.eu/edpb_ro
E-mail
edpbatedpb [dot] europa [dot] eu
Adresă poștală

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
1047 Bruxelles
Belgia

Rețele sociale