Ugrás a fő tartalomra
Európai uniós jogi személy

Európai Adatvédelmi Testület

The European Data Protection Board - Logo

Áttekintés

 • Szerep: A testületnek kell gondoskodnia arról, hogy az általános adatvédelmi rendelet és a bűnüldözésben érvényesítendő adatvédelemről szóló irányelv alkalmazása következetes legyen az EU tagországaiban, valamint Norvégiában, Liechtensteinben és Izlandon.
 • Elnök: Anu Talus
 • Alapítás éve: 2018
 • Alkalmazottak száma: 21
 • Székhely: Brüsszel
 • HonlapEurópai Adatvédelmi Testület

Az Európai Adatvédelmi Testület független szerv, amely:

 • gondoskodik arról, hogy az e területre vonatkozó uniós jogszabályokat – különösen az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR) és a bűnüldözésben érvényesítendő adatvédelemről szóló irányelvet – a hatálya alá tartozó valamennyi országban következetesen alkalmazzák
 • előmozdítja a nemzeti adatvédelmi hatóságok közötti együttműködést.

Milyen feladatokat lát el az Európai Adatvédelmi Testület?

 • Általános útmutatást ad (többek között iránymutatásokkal, ajánlásokkal és a bevált módszerek ismertetésével) az általános adatvédelmi rendelet egyértelműsítése érdekében.
 • Következetességgel kapcsolatos megállapításokat fogad el annak érdekében, hogy az általános adatvédelmi rendeletet valamennyi nemzeti szabályozó szerv következetesen értelmezze például olyan ügyekben, amelyek több országot érintenek.
 • Tanáccsal látja el az Európai Bizottságot az adatvédelmi kérdésekben és a személyes adatok védelme szempontjából különösen fontos új uniós jogszabályjavaslatok kidolgozásakor.
 • Ösztönzi a nemzeti adatvédelmi hatóságok együttműködését, és elősegíti közöttük az információk és a bevált módszerek megosztását.

Ha Ön úgy gondolja, hogy adatai nem részesültek védelemben, három lehetőség közül választhat:

 • felveszi a kapcsolatot azzal a szervezettel, amelyik az Ön adatait tárolja;
 • felveszi a kapcsolatot országa nemzeti adatvédelmi hatóságával;
 • nemzeti bíróság elé terjeszti az ügyet.

A nemzeti adatvédelmi hatóságok vizsgálatokat folytathatnak és szükség esetén szankciókat szabhatnak ki.

Az Európai Adatvédelmi Testület összetétele

 • A testületet az elnök és két elnökhelyettes vezeti. Az elnökségi tagokat 5 évre nevezik ki, megbízatásuk megújítható.
 • A testület tagsága a nemzeti adatvédelmi hatóságok képviselőiből és az európai adatvédelmi biztosból áll.

A mindennapi ügyintézéshez az Európai Adatvédelmi Testület elemzési, igazgatási és logisztikai támogatást kap egy titkárságtól, amelyről az európai adatvédelmi biztos gondoskodik. Az Európai Adatvédelmi Testület titkárságának személyi állománya a testület elnökének utasításai alapján végzi munkáját.

Az Európai Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos közötti együttműködés feltételei

Hogyan végzi tevékenységét az Európai Adatvédelmi Testület?

A testület rendszeresen üléseket tart Brüsszelben, hogy megvitassa az adatvédelemhez kapcsolódó kérdéseket, és döntéseket hozzon ezek ügyében.

A döntéseket a nemzeti hatóságok vezetőit felölelő teljes üléseken hozza meg a testület, a szakértői alcsoportok üléseinek és a testület titkársáságnak előkészítő munkája alapján.

Az Európai Adatvédelmi Testület és Ön

A testület munkája biztosítja, hogy az uniós adatvédelmi szabályokat egységesen alkalmazzák minden EU-országban, hogy lakóhelytől függetlenül mindenkit ugyanazok a jogok illessenek meg.

Ezt a következőképpen teszi:

 •  iránymutatásokat bocsát ki a nemzeti hatóságok és az érdekelt felek számára, hogy az általános adatvédelmi rendeletet mindenki következetesen értelmezze;
 • megállapításokat fogad el a következetességről a nemzeti szabályozó hatóságok számára, hogy azok a kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket egyformán juttassák érvényre;
 • az adatvédelmi kérdések szakértőjeként tanácsokkal látja el az Európai Bizottságot. Ez biztosítja, hogy a személyes adatok védelme szempontjából fontos új uniós jogszabályok tiszteletben tartsák a személyes adatokhoz fűződő alapvető jogot.

További információk

Az Európai Adatvédelmi Testület hírei

Az Európai Adatvédelmi Testület jelentései, véleményei és ajánlásai

Az Európai Adatvédelmi Testület munkaprogramja

Az Európai Adatvédelmi Testület állásajánlatai

Kapcsolat

Európai Adatvédelmi Testület

Név
Európai Adatvédelmi Testület
Honlap
https://edpb.europa.eu/edpb_hu
E-mail-cím
edpbatedpb [dot] europa [dot] eu
Postai cím

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
1047 Bruxelles/Brussel
Belgium

Közösségi média