Direct naar de inhoud
Rechtspersoon van de Europese Unie

Europees Comité voor gegevensbescherming

The European Data Protection Board - Logo

Overzicht

 • Rol: Zorgen dat de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de richtlijn gegevensbescherming consequent worden toegepast in de EU-landen, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.
 • Voorzitter: Anu Talus
 • Opgericht: 2018
 • Medewerkers: 21
 • Plaats: Brussel
 • WebsiteEuropees Comité voor gegevensbescherming

Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) is een onafhankelijke instantie die:

 • ervoor zorgt dat de EU-wetgeving op dit terrein, met name de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de richtlijn gegevensbescherming, consequent worden toegepast in alle landen waarop deze van toepassing zijn
 • samenwerking tussen de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten bevordert

Wat doet het EDPB?

 • geeft algemeen advies (waaronder richtsnoeren, aanbevelingen en goede werkwijzen) om de AVG toe te verduidelijken
 • neemt overeenstemmingsbevindingen aan, die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat de AVG door alle nationale regelgevende instanties op dezelfde manier geïnterpreteerd wordt, bijvoorbeeld in zaken waar twee of meer landen bij betrokken zijn
 • adviseert de Europese Commissie over gegevensbeschermingskwesties en eventuele nieuwe EU-wetgeving die van bijzonder belang is voor de bescherming van persoonsgegevens
 • moedigt de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten aan om samen te werken en informatie en goede werkwijzen met elkaar uit te wisselen

Als u denkt dat uw gegevens niet goed beschermd zijn, kunt u drie dingen doen:

 • contact opnemen met de organisatie die uw gegevens beheert
 • contact opnemen met de nationale gegevensbeschermingsautoriteit in uw land
 • een zaak aanspannen bij een nationale rechtbank

De nationale gegevensbeschermingsautoriteit kan een onderzoek instellen en zo nodig een boete opleggen.

Uit welke leden bestaat het EDPB?

Voor zijn dagelijkse werkzaamheden krijgt het EDPB analytische, administratieve en logistieke ondersteuning van een secretariaat dat beschikbaar wordt gesteld door de EDPS. De personeelsleden van het secretariaat van het EDPB worden aangestuurd door de voorzitter van het EDPB.

Voorwaarden voor samenwerking EDPB-EDPS

Hoe werkt het EDPB?

De raad van bestuur komt regelmatig in Brussel bijeen voor overleg en besluitvorming rondom kwesties die verband houden met gegevensbescherming.

De besluiten worden op grond van voorbereidende werkzaamheden van subgroepen van deskundigen en het secretariaat genomen door de plenaire vergadering, die bestaat uit de hoofden van nationale gegevensbeschermingsautoriteiten.

Het EDPB en u

Dankzij het werk van het EDPB worden de EU-regels ter bescherming van uw gegevens in alle EU-landen op dezelfde manier toegepast. Hierdoor hebben alle Europeanen dezelfde rechten, ongeacht waar zij wonen.

Het EDPB doet dit door:

 •  richtsnoeren op te stellen voor de nationale autoriteiten en belanghebbenden, waardoor de AVG overal op dezelfde manier geïnterpreteerd wordt
 • overeenstemmingsbevindingen voor nationale regelgevende instanties aan te nemen, waardoor zij de desbetreffende wettelijke rechten en plichten in alle landen op dezelfde manier handhaven
 • het EDPB is ook een bron van expertise op het gebied van gegevensbescherming, dat advies geeft aan de Europese Commissie Hierdoor zal in alle nieuwe EU-wetgeving rekening worden gehouden met het grondrecht op bescherming van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Nieuws over het EDPB

Verslagen, adviezen en aanbevelingen van het EDPB

Werkprogramma van het EDPB

Werken bij het EDPB

Contact

Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB)

Naam
Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB)
Website
https://edpb.europa.eu/edpb_nl
E-mail
edpbatedpb [dot] europa [dot] eu
Postadres
Wiertzstraat 60, 1047 Brussel, België
Sociale media