Pereiti prie pagrindinio turinio
The European Data Protection Board - Logo

Apžvalga

 • Vaidmuo: užtikrinti, kad Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) ir Duomenų apsaugos teisėsaugos srityje direktyva būtų nuosekliai taikomi ES šalyse, taip pat Norvegijoje, Lichtenšteine ir Islandijoje.
 • Pirmininkė: Anu Talus
 • Įsteigta 2018 m.
 • Darbuotojų skaičius: 21
 • Vieta: Briuselis
 • SvetainėEuropos duomenų apsaugos valdyba

Europos duomenų apsaugos valdyba (EDAV) – tai nepriklausoma įstaiga, kuri:

 • užtikrina, kad šios srities ES teisės aktai, visų pirma Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) ir Duomenų apsaugos teisėsaugos srityje direktyva, būtų nuosekliai taikomi visose šalyse, kurioms ji skirta,skatina nacionalinių duomenų apsaugos institucijų bendradarbiavimą.

EDAV veikla

 • Teikia bendrąsias gaires (įskaitant gaires, rekomendacijas ir geriausios patirties pavyzdžius), kad paaiškintų BDAR.
 • Priima išvadas dėl nuoseklumo, kurių paskirtis – užtikrinti, kad visos nacionalinės reguliavimo institucijos BDAR aiškintų nuosekliai, pavyzdžiui, su 2 arba daugiau šalių susijusiais atvejais.
 • Pataria Europos Komisijai duomenų apsaugos klausimais ir dėl bet kurio naujo siūlomo ES teisės akto, kuris ypač svarbus asmens duomenų apsaugos požiūriu
 • skatina nacionalines duomenų apsaugos institucijas bendradarbiauti tarpusavyje ir dalytis informacija bei geriausia patirtimi.

Jei manote, kad jūsų duomenys nebuvo apsaugoti, turite tris galimybes:

 • kreiptis į jūsų duomenis turinčią organizaciją,
 • kreiptis į savo nacionalinę duomenų apsaugos instituciją,
 • pateikti klausimą nagrinėti nacionaliniam teismui.

Nacionalinės duomenų apsaugos institucijos gali atlikti tyrimus ir prireikus taikyti sankcijas.

Kas sudaro EDAV?

Vykdydama kasdienę veiklą EDAV gauna analitinę, administracinę ir logistinę EDAPP skirto sekretoriato paramą. EDAV sekretoriato darbuotojai dirba laikydamiesi EDAV pirmininko nurodymų.

EDAV ir EDAPP bendradarbiavimo sąlygos

Kaip EDAV veikia?

Valdyba rengia reguliarius posėdžius Briuselyje, kuriuose diskutuoja ir priima sprendimus su duomenų apsauga susijusiais klausimais.

Sprendimai priimami plenariniuose posėdžiuose, į kuriuos susirenka nacionalinių institucijų vadovai, remiantis parengiamuoju darbu ekspertų pogrupių posėdžiuose ir parengiamuoju EDAV sekretoriato darbu.

EDAV ir jūs

EDAV darbu užtikrinama, kad ES taisyklės, kuriomis apsaugomi jūsų duomenys, būtų vienodai taikomos visose ES šalyse ir kad kiekvienas asmuo turėtų tokias pačias teises nepriklausomai nuo to, kur gyvena.

Tuo tikslu EDAV:

 • skelbia gaires nacionalinėms valdžios institucijoms ir suinteresuotiesiems subjektams, kad užtikrintų nuoseklų BDAR aiškinimą;
 • priima nacionalinėms reguliavimo institucijoms skirtas išvadas dėl nuoseklumo, siekdama, kad jos užtikrintų susijusių teisėtų teisių ir pareigų vykdymą tokiu pačiu būdu visose šalyse;
 • taip pat yra žinių duomenų apsaugos klausimais šaltinis ir pataria Europos Komisijai. Taip užtikrinama, kad bet kuriuo nauju ES teisės aktu, kuris daro ypač didelį poveikį asmens duomenų apsaugai, bus gerbiama pagrindinė teisė į asmens duomenų apsaugą.

Daugiau informacijos

EDAV naujienos

EDAV ataskaitos, nuomonės ir rekomendacijos

EDAV darbo programa

Darbo EDAV galimybės

Kontaktiniai duomenys

Europos duomenų apsaugos valdyba

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Europos duomenų apsaugos valdyba
Interneto svetainė
https://edpb.europa.eu/edpb_lt
E. paštas
edpbatedpb [dot] europa [dot] eu
Pašto adresas
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgija
Socialiniai tinklai