Mur għall-kontenut ewlieni
Korp korporattiv tal-Unjoni Ewropea

Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-<i>Data</i> (EDPB)

The European Data Protection Board - Logo

Ħarsa ġenerali

 • Rwol: Li jiżgura li r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR) u d-Direttiva dwar l-Infurzar tal-Liġi dwar il-Protezzjoni tad-Data jiġu applikati b’mod konsistenti fil-pajjiżi tal-UE, kif ukoll fin-Norveġja, il-Liechtenstein u l-Iżlanda.
 • President: Anu Talus
 • Stabbilit: 2018
 • Numru ta’ staff: 21
 • Post: Brussell
 • Sit webIl-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

L-EDPB hu korp indipendenti li:

 • jiżgura l-liġi tal-UE f’dan il-qasam – speċjalment ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR) u d-Direttiva dwar l-Infurzar tal-Liġi dwar il-Protezzjoni tad-Data – hi konsistament applikata fil-pajjiżi kollha li huma koperti minnha billi jippromwovu l-kooperazzjoni fost l-awtoritajiet nazzjonali tal-protezzjoni tad-data

X’jagħmel l-EDPB?

 • jipprovdi gwida ġenerali (inklużi linji gwida, rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki) biex jiġi ċċarat il-GDPR
 • jadotta sejbiet ta’ konsistenza, imfassla biex jiġi żgurat li l-GDPR jiġi interpretat b’mod konsistenti mill-korpi regolatorji nazzjonali kollha, pereżempju f’każijiet relatati ma’ 2 pajjiżi jew aktar
 • jagħti pariri lill-Kummissjoni Ewropea dwar kwistjonijiet ta’ protezzjoni tad-data u kwalunkwe leġiżlazzjoni ġdida proposta tal-UE ta’ importanza partikolari għall-protezzjoni tad-data personali
 • iħeġġeġ lill-awtoritajiet nazzjonali tal-protezzjoni tad-data biex jaħdmu flimkien u jaqsmu l-informazzjoni u l-aħjar prattiki ma’ xulxin

Jekk taħseb li d-data tiegħek ma ġietx protetta, għandek 3 opzjonijiet:

 • ikkuntattja l-organizzazzjoni li għandha d-data tiegħek
 • ikkuntattja l-awtorità nazzjonali tal-protezzjoni tad-data tiegħek
 • ressaq il-kwistjoni quddiem il-qorti nazzjonali

L-awtoritajiet nazzjonali tal-protezzjoni tad-data jistgħu jwettqu investigazzjonijiet u jimponu penali fejn ikun meħtieġ.

Min huwa fl-EDPB?

Għall-operazzjonijiet ta’ kuljum, il-ħidma tal-EDPB tirċievi appoġġ analitiku, amministrattiv u loġistiku mingħand segretarjat ipprovdut mill-EDPS. Il-membri tal-istaff tas-Segretarjat tal-EDPB qed jaħdmu taħt l-istruzzjonijiet tal-President tal-EDPB.

Termini tal-Kooperazzjoni EDPB-EDPS

Kif jaħdem l-EDPB?

Il-Bord għandu laqgħat regolari fi Brussell, biex jiddiskuti u jieħu deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet relatati mal-protezzjoni tad-data.

Id-deċiżjonijiet jittieħdu mil-laqgħat plenarji, li jiġbru l-kap tal-awtoritajiet nazzjonali, abbażi tal-ħidma preparatorja tal-laqgħat tas-sottogruppi ta’ esperti u tas-Segretarjat tal-EDPB.

L-EDPB u int

Il-ħidma tal-EDPB tiżgura li r-regoli tal-UE li jipproteġu d-data tiegħek jiġu applikati b’mod uniformi f’kull pajjiż tal-UE – sabiex kulħadd ikollu l-istess drittijiet, irrispettivament minn fejn jgħix.

Dan jagħmlu billi:

 •  joħroġ linji gwida għall-awtoritajiet nazzjonali u l-partijiet ikkonċernati biex jiġi żgurat li l-GDPR jiġi interpretat b’mod konsistenti
 • jadotta sejbiet ta’ konsistenza għar-regolaturi nazzjonali biex jiżgura li jinfurzaw id-drittijiet u d-dmirijiet legali relatati bl-istess mod f’kull pajjiż
 • hu wkoll sors ta’ għarfien dwar kwistjonijiet ta’ protezzjoni tad-data, li jagħti pariri lill-Kummissjoni Ewropea. Dan jiżgura li kwalunkwe liġi ġdida tal-UE li jkollha impatt ta’ importanza partikolari fuq il-protezzjoni tad-data personali tirrispetta d-dritt fundamentali tad-data personali.

Aktar Informazzjoni

Aħbarijiet tal-EDPB

Rapporti, opinjonijiet u rakkomandazzjonijiet tal-EDPB

Programm ta’ ħidma tal-EDPB

Impjiegi tal-EDPB

Kuntatt

Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad Data (EDPB)

Isem
Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad Data (EDPB)
Sit web
https://edpb.europa.eu/edpb_mt
Email
edpbatedpb [dot] europa [dot] eu
Indirizz postali
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
Media soċjali