Siirry pääsisältöön
Hajautettu virasto

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)

Logo of Eurofound

Perustiedot

 • Tehtävä: kerää tutkimustietoa työ-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikan kehittämiseksi
 • Pääjohtaja: Ivailo Kalfin 
 • Perustettu: 1975
 • Henkilöstömäärä: 100
 • Toimipaikka: Dublin (Irlanti)
 • Verkkosivusto: Eurofound

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) on EU:n virasto, joka hankkii tietoa sosiaali-, työ- ja työllisyyspolitiikan kehittämisen tueksi asetuksen (EU) 2019/127 mukaisesti. Virasto on perustettu vuonna 1975.

Tehtävät

Eurofoundin toiminnan painopisteissä otetaan huomioon sosiaaliseen koheesioon ja oikeudenmukaiseen siirtymään liittyvät haasteet koronaviruskriisin myötä muuttuneessa toimintaympäristössä. Eurofound päivittää strategiansa ja tavoitteensa 4 vuoden välein ja laatii nelivuotisen työohjelman kuultuaan viraston hallintoneuvostoa ja EU:n toimielimiä.

Eurofoundin tehtäviin kuuluvat

 • tutkimukset työelämään ja sosiaalisiin oloihin liittyvistä aiheista
 • tiedottaminen tutkimustuloksista EU:n ja sen jäsenmaiden päättäjille, jotta ne voidaan ottaa huomioon elin- ja työolojen, työllisyyspolitiikan ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun kehittämisessä
 • alan EU-tason ja kansallisen tason toimijoiden välisen tiedonvaihdon edistäminen.

Tutkimushankkeiden lisäksi Eurofound tekee säännöllisesti Euroopan laajuisia selvityksiä, joiden aiheina ovat

Eurofound on muuttanut tutkimustyötään covid-19-pandemian myötä. Se seuraa pandemian kehitystä sekä kerää tietoa sen vaikutuksista EU:ssa ja viranomaisten toimista, joilla pyritään lieventämään seurauksia. Tärkeitä tuloksia on saatu Eläminen, työskentely ja covid-19-pandemia -verkkokyselystä, jonka ensimmäinen versio toteutettiin huhtikuussa 2020.

Eurofoundin hankkiman tutkimustiedon pohjalta kehitetään uusia poliittisia aloitteita. Näitä ovat olleet esimerkiksi EU:n sukupuolistrategia 2020–2025, työ- ja yksityiselämän tasapainottamista koskeva direktiivi, EU:n nuorisotyöllisyysaloite ja nuorisotakuu.

Tutkimustulosten ja muun tiedon jakamisessa käytetään seuraavia keinoja:

Kohderyhmät

Eurofoundin työn tärkein kohderyhmä ovat EU-tason päättävät elimet, joita ovat muun muassa

 • EU:n toimielimet
 • EU-tason työnantajajärjestöt
 • EU-tason työntekijäjärjestöt.

Viraston palveluja käyttävät myös esimerkiksi seuraavat tahot:

 • EU-maiden viranomaiset, työnantajajärjestöt, ammattiliitot ja kansalaisjärjestöt
 • kansalliset parlamentit
 • tutkimuslaitokset
 • korkeakoulut.

Ks. myös

Eurofound: Organisaatio

Eurofound: Tehtävät

Uusimmat ja tulevat julkaisut

Living and working in Europe -vuosikirja

Viraston esite

Eurofound-video

Monivuotiset ja vuotuiset työohjelmat

Tilaa tiedotteita/uutisia

Avoimet työpaikat

Yhteydenotot

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

Nimi
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö
Verkkosivusto
https://www.eurofound.europa.eu/fi
Sähköposti
postmasterateurofound [dot] europa [dot] eu
Puhelinnumero
+353 1 204 31 00
Faksinumero
+353 1 282 64 56
Postiosoite

Wyattville Road
Loughlinstown Co. Dublin D18 KP65
Irlanti

Sosiaalinen media