Direct la conținutul principal
Agenție descentralizată

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)

Logo of Eurofound

Prezentare generală

 • Rol: Plecând de la cercetare, oferă idei pentru dezvoltarea politicilor sociale, de ocupare a forței de muncă și în domeniul muncii
 • Director executiv: Ivailo Kalfin 
 • Înființare: 1975
 • Personal: 100
 • Sediu: Dublin (Irlanda)
 • Site de internet: Eurofound

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) este o agenție tripartită a Uniunii Europene înființată în 1975. Rolul său este de a furniza cunoștințe care să contribuie la dezvoltarea unor politici mai bune în domeniul social, al muncii și al ocupării forței de muncă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/127.

Ce face Eurofound?

Prioritățile Eurofound sunt modelate de provocările majore pentru coeziunea socială și de nevoia unor tranziții juste, într-un mediu în schimbare în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. La fiecare 4 ani, Eurofound își revizuiește strategia și obiectivele. După ample consultări cu Consiliul de administrație și cu instituțiile UE, agenția întocmește un program de lucru pe patru ani.

Iată principalele responsabilități ale agenției:

 • să efectueze activități de cercetare în domeniul social, al ocupării forței de muncă și al muncii, pe numeroase teme
 • să comunice rezultatele, inclusiv pe cele bazate pe cercetare, factorilor de decizie politică de la nivelul UE și de la nivel național, pentru a-i ajuta să aplice eficient politici de îmbunătățire a condițiilor de viață și de muncă, să elaboreze politici de ocupare a forței de muncă și să promoveze dialogul social
 • să faciliteze schimbul de cunoștințe între persoanele implicate în acest domeniu la nivelul UE și la nivel național

Agenția realizează proiecte de cercetare și 3 sondaje paneuropene despre:

Ca răspuns la pandemia de COVID-19, Eurofound și-a ajustat cercetările pentru a monitoriza situația și pentru a colecta date referitoare la impactul asupra vieții cetățenilor UE și la răspunsurile politice adoptate pentru atenuarea efectelor. Un element important al cercetării este sondajul online „Viața, munca și COVID-19”, lansat în aprilie 2020.

Prin activitatea sa, Eurofound oferă o bază de date concrete pentru politici, ca în cazul Strategiei UE privind egalitatea de gen 2020-2025, al Directivei UE privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată, al inițiativelor europene privind șomajul în rândul tinerilor și al Garanției pentru tineret.

Eurofound difuzează rezultatele cercetărilor sale și alte informații relevante pentru factorii politici prin:

Cine sunt beneficiarii?

Principalul grup-țintă pentru activitatea Eurofound este format din factorii de decizie de la nivelul UE, și anume:

 • instituțiile UE
 • angajatorii de la nivelul UE
 • organizațiile sindicale de la nivelul UE

Activitățile Eurofound vizează și alte organisme:

 • guvernele naționale, organizațiile patronale, sindicatele și organizațiile societății civile
 • parlamentele
 • institutele de cercetare
 • universități

Alte linkuri

Cine suntem

Ce facem

Publicații recente și viitoare

Material multimedia despre calitatea vieții și a muncii în Europa

Broșură despre Eurofound

Videoclip de prezentare

Programul anual și multianual de lucru

Abonare la notificări

Posturi

Contact

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă

 

 

Nume
Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă
Site
https://www.eurofound.europa.eu/ro
E-mail
postmasterateurofound [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+353 1 204 31 00
Număr de fax
+353 1 282 64 56
Adresă poștală
Wyattville Road, Loughlinstown, Co. Dublin, D18 KP65, Irlanda
Rețele sociale