Gå direkt till innehållet
Decentraliserad byrå

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)

Logo of Eurofound

Översikt

 • Uppgift: Ta fram forskningsbaserat underlag till EU:s social-, sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik
 • Verkställande direktör: Ivailo Kalfin 
 • Inrättad: 1975
 • Antal anställda: 100
 • Plats: Dublin (Irland)
 • Webbplats: Eurofound

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) är ett trepartsorgan som inrättades 1975. Eurofound ska bidra med kunskap för att utforma en bättre social-, sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik i enlighet med förordning (EU) 2019/127.

Verksamhet

Eurofounds prioriteringar utformas för att bidra till social sammanhållning och rättvisa omställningar efter coronakrisen. Vart fjärde år ser Eurofound över sina strategier och mål och utarbetar ett fyraårigt arbetsprogram efter omfattande samråd med styrelsen och EU-institutionerna.

Eurofounds huvuduppgifter:

 • Forska om arbetsliv och sociala frågor.
 • Informera beslutsfattare i EU och medlemsländerna om resultaten och slutsatserna av forskningen för att hjälpa dem att förbättra levnads- och arbetsvillkor, utforma sysselsättningsåtgärder och främja social dialog.
 • Underlätta kunskapsutbyte bland dem som arbetar inom detta område i medlemsländerna och på EU-nivå.

Man driver också forskningsprojekt och genomför tre europeiska undersökningar om

Till följd av coronapandemin har Eurofound anpassat sin forskning för att övervaka situationen och samla in uppgifter om effekterna på EU-invånarnas liv och politiska åtgärder för att mildra dem. Ett viktigt inslag i forskningen är e-enkäten Leva, arbeta och covid-19 som inleddes i april 2020.

Eurofounds arbete ligger till grund för politiska insatser som EU:s jämställdhetsstrategi för 2020–2025, EU-direktivet om balans mellan arbete och privatliv, initiativet om ungdomsarbetslöshet och ungdomsgarantin.

Eurofound sprider sina rön och kunskaper genom

Målgrupper

Den viktigaste målgruppen är beslutsfattare på EU-nivå, särskilt

 • EU-institutionerna
 • arbetsgivarorganisationer på EU-nivå
 • fackföreningar på EU-nivå.

Eurofounds arbete är också till hjälp för

 • nationella myndigheter, arbetsgivarorganisationer, fackföreningar och civilsamhällesorganisationer
 • parlament
 • forskningsinstitut
 • universitet och högskolor.

Se också

Vilka är vi?

Vad gör vi?

Publikationer och evenemang

Bo och arbeta i Europa – årsbok

Broschyr om Eurofound

Videoklipp om Eurofound

Programdokument och arbetsprogram

Prenumerera på nyheter

Lediga jobb

Kontakt

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

Namn
Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
Webbplats
https://www.eurofound.europa.eu/sv
E-post
postmasterateurofound [dot] europa [dot] eu
Telefon
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Postadress

Wyattville Road
Loughlinstown Co. Dublin D18 KP65
Irland

Sociala medier