Skip to main content

Reglamentai, direktyvos ir kiti teisės aktai

ES sutartyse nustatytų tikslų siekiama kelių rūšių teisės aktais. Vieni yra teisiškai privalomi, kiti – ne. Vieni iš jų taikomi visoms ES valstybėms narėms, kiti – tik kelioms.

Reglamentai

Reglamentas yra privalomas teisės aktas. Jį visą privaloma taikyti visoje ES. Pavyzdžiui, kai ES norėjo užtikrinti, kad būtų bendrų apsaugos priemonių, taikomų iš ES nepriklausančių šalių importuojamoms prekėms, Taryba priėmė reglamentą.

Direktyvos

Direktyva – tai teisės aktas, kuriuo nustatomas tikslas, kurį visos ES šalys privalo pasiekti. Tačiau kiekviena šalis turi parengti savo įstatymus ir juose nurodyti, kaip ji tai padarys. Kaip pavyzdį galima pateikti ES vartotojų teisių direktyvą, kuria užtikrinama geresnė vartotojų teisių apsauga visoje ES, pavyzdžiui, panaikinant paslėptus prekybos internetu mokesčius ir sąnaudas ir pratęsiant laikotarpį, kuriuo vartotojai gali atsisakyti prekybos sutarties.

Sprendimai

Sprendimas yra privalomas teisės aktas tiems, kuriems jis skirtas (pvz., ES šaliai ar įmonei), ir taikytinas tiesiogiai. Pavyzdžiui, Komisija paskelbė sprendimą dėl ES dalyvavimo įvairių kovos su terorizmu organizacijų veikloje. Sprendimas susijęs tik su šiomis organizacijomis.

Rekomendacijos

Rekomendacijos nėra privalomos. Kai Komisija paskelbė rekomendaciją ES šalių teisėsaugos institucijoms veiksmingiau naudoti vaizdo konferencijas, kad teisminės institucijos galėtų geriau bendradarbiauti tarptautiniu mastu, ji neturėjo jokių teisinių pasekmių. Rekomendacija suteikia galimybę institucijai pranešti savo nuomonę ir pasiūlyti veiksmų kryptį teisiškai neįpareigojant tų, kuriems rekomendacija skirta.

Nuomonės

Nuomonė – tai priemonė institucijoms kokiu nors klausimu pasisakyti teisiškai neįpareigojant tų, kuriems ta nuomonė skirta. Nuomonės nėra privalomos. Jas gali skelbti pagrindinės ES institucijos (Komisija, Taryba ir Parlamentas), Regionų bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetai. Rengiant teisės aktus komitetai teikia nuomones atitinkamai regionų ar ekonominiu ir socialiniu požiūriais. Pavyzdžiui, Regionų komitetas paskelbė nuomonę dėl Švaraus oro Europoje dokumentų rinkinio.