Pereiti prie pagrindinio turinio

Teisės aktų rūšys

ES sutartyse nustatytų tikslų siekiama kelių rūšių teisės aktais. Vieni yra teisiškai privalomi, kiti – ne. Vieni taikomi visoms ES šalims, kiti – tik kelioms.

Reglamentai

Reglamentas yra privalomas teisėkūros procedūra priimamas aktas. Jis visas turi būti taikomas visoje ES. Pavyzdžiui, kai 2022 m. baigė galioti ES reglamentas dėl ES tarptinklinio ryšio paslaugų mokesčių panaikinimo keliaujant ES, Parlamentas ir Taryba priėmė naują reglamentą, kad padidintų ankstesnio reglamento aiškumą ir užtikrintų, kad bendras požiūris į tarptinklinio ryšio paslaugų mokesčius būtų taikomas dar dešimt metų.

Direktyvos

Direktyva yra teisėkūros procedūra priimamas aktas, kuriuo nustatomas tikslas, kurį turi pasiekti ES šalys. Tačiau kiekviena šalis turi parengti savo įstatymus ir juose nurodyti, kaip ji tai padarys. Vienas pavyzdys yra ES vienkartinių plastikinių gaminių direktyva, kuria mažinamas tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių poveikis aplinkai, pavyzdžiui, mažinant arba net uždraudžiant vienkartinių plastikinių gaminių, tokių kaip lėkštės, šiaudeliai ir gėrimų puodeliai, naudojimą.

Sprendimai

Sprendimas yra privalomas tiems, kam jis skirtas (pvz., ES šaliai ar atskirai bendrovei), ir taikytinas tiesiogiai. Pavyzdžiui, 2023 m. sausio 1 d. Taryba priėmė sprendimą dėl leidimo Kroatijoje įvesti eurą. Sprendimas susijęs tik su šia šalimi.

Rekomendacijos

Rekomendacija nėra privaloma. Kai Komisija paskelbė rekomendaciją ES šalių žiniasklaidos paslaugų teikėjams didinti savo nuosavybės skaidrumą ir apsaugoti savo redaktorių nepriklausomumą, ji neturėjo jokių teisinių pasekmių. Ji suteikia galimybę institucijoms pranešti savo nuomonę ir pasiūlyti veiksmų kryptį teisiškai neįpareigojant tų, kuriems rekomendacija skirta.

Nuomonės

Nuomonė – priemonė institucijoms kokiu nors klausimu pasisakyti teisiškai neįpareigojant tų, kuriems ta nuomonė skirta. Nuomonės nėra privalomos. Jas gali skelbti pagrindinės ES institucijos (Komisija, Taryba ir Parlamentas), Regionų bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetai. Rengiant teisės aktus komitetai teikia nuomones atitinkamai regionų ar ekonominiu ir socialiniu požiūriais. Pavyzdžiui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas paskelbė nuomonę dėl Komisijos priemonės „NextGenerationEU“ mažųjų ir vidutinių įmonių strategijos.