Skip to main content

V čele každého ze tří hlavních orgánů EU stojí předseda.

Předseda Evropského parlamentu – David-Maria Sassoli

David Maria Sassoli

Funkční období: červenec 2019 – prosinec 2021

Zvolen: poslanci Evropského parlamentu

Úkoly:

 • zajišťuje dodržování parlamentních postupů
 • dohlíží na jednotlivé výbory a činnosti Evropského parlamentu
 • zastupuje Parlament ve všech právních záležitostech a reprezentuje ho na mezinárodní úrovni
 • vyslovuje konečný souhlas s rozpočtem EU

Další informace o úkolech předsedy Evropského parlamentu

Více o Evropském parlamentu

Předseda Evropské rady – Charles Michel

Charles Michel

Funkční období: prosinec 2019 - květen 2022

Jmenován: vedoucími představiteli zemí EU (hlavy států či předsedové vlád)

Úkoly:

 • vede činnost Evropské rady, která ve spolupráci s Komisí stanovuje obecnou politickou linii a priority EU
 • podporuje soudržnost a konsenzus uvnitř Evropské rady
 • zastupuje EU navenek v oblasti zahraničních záležitostí a bezpečnostních otázek

Další informace o úkolech předsedy Evropské rady

Více o Evropské radě

Předseda Evropské komise – Ursula von der Leyenová

Ursula von der Leyen

Funkční období: prosinec 2019 – říjen 2024

Jmenována: vedoucími představiteli zemí EU (hlavy států či předsedové vlád) – se souhlasem Evropského parlamentu

Úkoly:

 • představuje politické vedení Komise
 • svolává a přesedá zasedáním sboru komisařů a komisařek
 • vede činnost Komise při realizaci politik EU
 • účastní se zasedání skupiny G7
 • účastní se důležitých diskuzí jak v Evropském parlamentu, tak mezi vládami zemí EU v Radě Evropské unie

Další informace o úkolech předsedy Evropské komise

Více o Evropské komisi

Více informací o jmenování komisařů

Předsednictví Rady EU

Rada EU, v níž ministři jednotlivých zemí jednají o legislativě EU, nemá stálého předsedu. Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců. Zástupci předsednické země tak například řídí zasedání Rady.

Více o Radě EU

Videogalerie