Skip to main content

Předsedové a předsedkyně

V čele každého ze tří hlavních orgánů EU stojí předseda či předsedkyně.

Předsednictví Rady EU

Rada EU, v níž ministři jednotlivých zemí jednají o legislativě EU, nemá stálého předsedu. Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců. Zástupci předsednické země tak například řídí zasedání Rady.

Další informace o Radě EU

Videogalerie