Skip to main content

Az EU mindhárom fő intézményének élén elnök áll:

Az Európai Parlament elnöke – Roberta Metsola

Roberta Metsola - European Parliament president

A megbízatás időtartama: 2022. január – 2024. június

A megbízás módja: Az Európai Parlament tagjai maguk közül választják meg az elnököt.

Feladatai:

 • Biztosítja, hogy a Parlament az eljárási szabályzatnak megfelelően végezze a munkáját.
 • Felügyeli a Parlament tevékenységeit és a parlamenti bizottságok munkáját.
 • Képviseli a Parlamentet minden jogi természetű ügyben és a nemzetközi kapcsolatokban.
 • Végső hozzájárulását adja az EU költségvetéséhez.

Bővebben az Európai Parlament elnökének munkájáról

Bővebben az Európai Parlamentről

Az Európai Tanács elnöke – Charles Michel

Charles Michel

A megbízatás időtartama: 2019. december – 2022. május

A megbízás módja: Az Európai Tanács elnökét a tagállamok vezetői (az EU-országok állam- és kormányfői) nevezik ki.

Feladatai:

 • Irányítja az Európai Tanács munkáját az EU általános politikai irányvonalának és prioritásainak meghatározása terén – e feladatát a Bizottsággal együttműködésben látja el.
 • Előmozdítja a kohéziót és a konszenzust az Európai Tanácson belül.
 • Képviseli az Európai Uniót kül- és biztonságpolitikai ügyekben.

Bővebben az Európai Tanács elnökének munkájáról

Bővebben az Európai Tanácsról

Az Európai Bizottság elnöke – Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen

A megbízatás időtartama: 2019. december – 2024. október

A megbízás módja: Az Európai Bizottság elnökét a tagállamok vezetői (az EU-országok állam- és kormányfői) nevezik ki az Európai Parlament jóváhagyásával.

Feladatai:

 • Politikai iránymutatást nyújt a Bizottságnak.
 • Összehívja és levezeti a biztosi testület üléseit.
 • Irányítja a Bizottság munkáját az uniós szakpolitikák végrehajtása terén.
 • Részt vesz a G7-ek ülésein.
 • Hozzászól az Európai Parlamentben, valamint az EU-országok kormányai között az Európai Unió Tanácsában folyó legfontosabb vitákhoz.

Bővebben a Bizottság elnökének munkájáról

Bővebben az Európai Bizottságról

Bővebben a biztosok kinevezéséről

Az EU Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának munkáját - azaz a tagállami miniszterek uniós jogszabályok megvitatására szolgáló üléseit - nem irányítja állandó elnök. A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja. Minden esetben a soros elnökséget ellátó tagállam képviselői vezetik a Tanács üléseit.

Bővebben az Európai Unió Tanácsáról

Videotár