Skip to main content

Tá 3 phríomhinstitiúid san AE agus tá uachtarán i bhfeighil ar gach aon cheann acu:

Uachtarán Pharlaimint na hEorpa – Roberta Metsola

Roberta Metsola - European Parliament president

Téarma oifige: Eanáir 2022 - Meitheamh 2024

Arna thoghadh ag: Feisirí Pharlaimint na hEorpa

Ról:

 • Féachann sé chuige go leantar nósanna imeachta na parlaiminte go cuí
 • Maoirseoir ar ghníomhaíochtaí agus ar choistí éagsúla na Parlaiminte
 • Ionadaí thar ceann na Parlaiminte in ábhair dhlíthiúla agus i gcaidreamh idirnáisiúnta
 • Faomhadh deiridh bhuiséad an AE

Tuilleadh eolais faoi ról Uachtarán Pharlaimint na hEorpa

Tuilleadh eolais faoi Pharlaimint na hEorpa

Uachtarán na Comhairle Eorpaí – Charles Michel

Charles Michel

Téarma oifige: Nollaig 2019 – Bealtaine 2022

Arna thoghadh ag: ceannairí náisiúnta (cinn stáit agus rialtais Bhallstáit an AE).

Ról:

 • Obair na Comhairle Eorpaí a stiúradh le treo ginearálta agus tosaíochtaí polaitiúla an AE a shocrú – i gcomhar leis an gCoimisiún
 • Comhtháthú agus comhdhearcadh a chur chun cinn sa Chomhairle Eorpach
 • Ionadaí idirnáisiúnta thar ceann an AE ar shaincheisteanna eachtracha agus slándála

Tuilleadh eolais faoi ról Uachtarán na Comhairle Eorpaí

Tuilleadh eolais faoin gComhairle Eorpach

Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh — Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen

Téarma oifige: Nollaig 2019 – Deireadh Fómhair 2024

Arna thoghadh ag: ceannairí náisiúnta (cinn stáit agus rialtais Bhallstáit an AE), ar fhormheas Pharlaimint na hEorpa.

Ról:

 • Treoir pholaitiúil a thabhairt don Choimisiún
 • Cruinnithe choláiste na gCoimisinéirí a ghairm agus bheith ina chathaoirleach orthu
 • Obair an Choimisiúin a stiúradh maidir le beartais an AE a chur chun feidhme
 • Páirt a ghlacadh i gcruinnithe G7
 • Páirt a ghlacadh i mórdhíospóireachtaí i bParlaimint na hEorpa agus idir rialtais an AE i gComhairle an Aontais Eorpaigh

Tuilleadh eolais faoi ról Uachtarán an Choimisiúin

Tuilleadh eolais faoin gCoimisiún Eorpach

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a gceaptar Coimisinéirí

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Níl uachtarán buan amháin ag Comhairle an AE - áit a ndéanann na hairí náisiúnta plé ar reachtaíocht an AE. Is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle ina seilbh aici a stiúrann an obair sin. Bíonn sealaíocht 6 mhí ag na Ballstáit ar a chéile sa ról sin. Mar shampla, is iad ionadaithe thír na huachtaránachta a bhíonn ina gcathaoirligh ar na cruinnithe.

Tuilleadh eolais faoi Chomhairle an AE

Gailearaí na bhFíseán