Skip to main content

EU-institutionernas ledare

Här kan du läsa om ledarna för de tre viktigaste EU-institutionerna.

Europaparlamentets talman – Roberta Metsola

Roberta Metsola - European Parliament president

Mandatperiod: Januari 2022–juni 2024

Vald av: Europaparlamentets ledamöter

Uppgift:

 • Ser till att parlamentsförfarandena följs.
 • Övervakar parlamentets verksamhet och utskott.
 • Företräder parlamentet i rättsliga frågor och internationella kontakter.
 • Ger det slutliga klartecknet till EU:s budget.

Mer om talmannens arbete

Mer om Europaparlamentet

Europeiska rådets ordförande – Charles Michel

Charles Michel

Mandatperiod: December 2019–maj 2022

Utsedd av: EU-ländernas stats- och regeringschefer

Uppgift:

 • Leder Europeiska rådets arbete med att fastställa EU:s övergripande politiska inriktning och prioriteringar – tillsammans med kommissionen.
 • Främjar sammanhållning och samförstånd inom Europeiska rådet.
 • Företräder EU i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

Mer om ordförandens arbete

Mer om Europeiska rådet

EU-kommissionens ordförande – Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen

Mandatperiod: December 2019–oktober 2024

Utsedd av: EU-ländernas stats- och regeringschefer med Europaparlamentets samtycke

Uppgift:

 • Ger kommissionen politisk vägledning.
 • Kallar till och leder kommissionärernas gemensamma möten.
 • Leder kommissionens arbete med att genomföra EU-politiken.
 • Deltar i G7-möten.
 • Deltar i större debatter i Europaparlamentet och mellan EU-ländernas regeringar i ministerrådet.

Mer om ordförandens arbete

Mer om EU-kommissionen

Mer om hur kommissionärerna utses

Ordförandeskapet i ministerrådet

EU:s ministerråd – där medlemsländernas ministrar diskuterar och beslutar om EU-lagstiftning – har ingen permanent ordförande. Arbetet leds i stället av det land som för tillfället håller i ordförandeklubban. Ordförandeskapet roterar var sjätte månad. Det betyder att företrädare för ordförandelandet leder mötena ett halvår i taget.

Mer om ministerrådet

Videoklipp