Gå direkt till innehållet

EU-institutionernas ledare

Här kan du läsa om ledarna för de tre viktigaste EU-institutionerna.

Europaparlamentets talman – Roberta Metsola

Europeiska rådets ordförande – Charles Michel

EU-kommissionens ordförande – Ursula von der Leyen

Ordförandeskapet i ministerrådet

EU:s ministerråd – där medlemsländernas ministrar diskuterar och beslutar om EU-lagstiftning – har ingen permanent ordförande. Arbetet leds i stället av det land som för tillfället håller i ordförandeklubban. Ordförandeskapet roterar var sjätte månad. Det betyder att företrädare för ordförandelandet leder mötena ett halvår i taget.

Mer om ministerrådet

Videoklipp