Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Επικεφαλής καθενός από τα 3 κύρια όργανα της ΕΕ είναι ένας πρόεδρος.

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Roberta Metsola

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Charles Michel

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Ursula von der Leyen

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ —στο οποίο συζητούν οι υπουργοί των κρατών μελών την ευρωπαϊκή νομοθεσία— δεν έχει μόνιμο πρόεδρο. Επικεφαλής των εργασιών του είναι η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου. Για παράδειγμα, καθήκοντα προέδρου στις συνεδριάσεις του ασκούν εκπρόσωποι της προεδρεύουσας χώρας.

Περισσότερα για το Συμβούλιο της ΕΕ

Συλλογή βίντεο