Skip to main content

Kiekviena iš 3 pagrindinių ES institucijų turi savo pirmininką.

Europos Parlamento pirmininkė – Roberta Metsola

Roberta Metsola - European Parliament president

Kadencija: 2022 m. sausis – 2024 m. birželis

Renka: Europos Parlamento nariai

Vaidmuo:

 • užtikrina, kad būtų tinkamai vykdomos parlamentinės procedūros;
 • prižiūri įvairią Parlamento veiklą ir komitetus;
 • atstovauja Parlamentui visais teisiniais klausimais ir tarptautinių santykių srityje;
 • pareiškia galutinį pritarimą ES biudžetui.

Daugiau apie Europos Parlamento pirmininko darbą

Daugiau apie Europos Parlamentą

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas – Charles’is Michelis

Charles Michel

Kadencija: 2019 m. gruodis – 2022 m. gegužė

Skiria: ES valstybių arba vyriausybių vadovai.

Vaidmuo:

 • bendradarbiaudamas su Komisija vadovauja Europos Vadovų Tarybos darbui nustatant bendrąją ES politikos kryptį ir prioritetus;
 • Europos Vadovų Taryboje propaguoja sanglaudą ir konsensusą;
 • atstovauja Europos Sąjungai už jos ribų užsienio reikalų ir saugumo klausimais.

Daugiau apie Europos Vadovų Tarybos pirmininko darbą

Daugiau apie Europos Vadovų Tarybą

Europos Komisijos pirmininkė – Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen

Kadencija: 2019 m. gruodis – 2024 m. spalis

Skiria: ES valstybių ar vyriausybių vadovai pritarus Europos Parlamentui.

Vaidmuo:

 • teikia politines gaires Komisijai;
 • sušaukia Komisijos narių kolegijos posėdžius ir jiems pirmininkauja;
 • vadovauja Komisijos darbui įgyvendinant ES politiką;
 • dalyvauja G 7 vadovų susitikimuose;
 • dalyvauja svarbiausiose diskusijose tiek Europos Parlamente, tiek su ES šalių vyriausybėmis Europos Sąjungos Taryboje.

Daugiau apie Komisijos pirmininko darbą

Daugiau apie Europos Komisiją

Daugiau apie Komisijos narių skyrimą

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba, kurioje valstybių ministrai aptaria ES teisės aktus, neturi vieno nuolatinio pirmininko. Jos darbui vadovauja Tarybai pirmininkaujanti šalis – kas 6 mėnesius vis kita. Pavyzdžiui, pirmininkaujančios šalies atstovai pirmininkauja Tarybos posėdžiams.

Daugiau apie ES Tarybą

Vaizdo įrašų galerija