Skip to main content

Na czele każdej z trzech głównych instytucji UE stoi przewodniczący.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego – David-Maria Sassoli

David Maria Sassoli

Kadencja: lipiec 2019 – grudzień 2021

Wybrany przez: posłów do Parlamentu Europejskiego

Zadania:

 • czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu PE
 • nadzoruje działalność Parlamentu i różnych komisji
 • reprezentuje Parlament we wszystkich kwestiach prawnych oraz na szczeblu międzynarodowym
 • wyraża zgodę na ostateczne przyjęcie budżetu UE

Zadania przewodniczącego Parlamentu Europejskiego − więcej informacji

Parlament Europejski − więcej informacji

Przewodniczący Rady Europejskiej − Charles Michel

Charles Michel

Kadencja: grudzień 2019 – maj 2022

Mianowana przez: przywódców państw członkowskich (szefów państw i rządów krajów UE)

Zadania:

 • kieruje pracami Rady Europejskiej przy określaniu ogólnego kierunku polityki i priorytetów UE – we współpracy z Komisją
 • wspomaga osiąganie spójności i porozumienia w Radzie Europejskiej
 • reprezentuje UE na zewnątrz w sprawach dotyczących polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Zadania przewodniczącego Rady Europejskiej − więcej informacji

Rada Europejska − więcej informacji

Przewodnicząca Komisji Europejskiej – Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen

Kadencja: grudzień 2019 r. – październik 2024 r.

Mianowany przez: przywódców państw członkowskich (szefów państw i rządów krajów UE) i po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski

Zadania:

 • sprawuje polityczne kierownictwo w Komisji
 • zwołuje posiedzenia kolegium komisarzy i im przewodniczy
 • kieruje pracami Komisji we wdrażaniu polityki UE
 • uczestniczy w posiedzeniach grupy G7
 • wnosi wkład w najważniejsze debaty prowadzone w Parlamencie Europejskim oraz przez przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie Unii Europejskiej

Zadania przewodniczącego Komisji − więcej informacji

Komisja Europejska − więcej informacji

Procedura powoływania komisarzy – więcej informacji

Prezydencja Rady UE

Rada UE – w której ramach ministrowie rządów krajowych omawiają przepisy UE – nie ma stałego przewodniczącego. Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję Rady, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy. I tak przedstawiciele kraju sprawującego prezydencję przewodniczą posiedzeniom Rady UE.

Rada UE − więcej informacji

Galeria wideo