Przejdź do treści głównej

Na czele każdej z trzech głównych instytucji UE stoi przewodniczący.

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego – Roberta Metsola

Przewodniczący Rady Europejskiej – Charles Michel

Przewodnicząca Komisji – Ursula von der Leyen

Prezydencja Rady UE

Rada UE – w której ramach ministrowie rządów krajowych omawiają przepisy UE – nie ma stałego przewodniczącego. Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy. I tak przedstawiciele kraju sprawującego prezydencję przewodniczą posiedzeniom Rady UE.

Rada UE − więcej informacji

Galeria wideo