Skip to main content

Na czele każdej z trzech głównych instytucji UE stoi przewodniczący.

Prezydencja Rady UE

Rada UE – w której ramach ministrowie rządów krajowych omawiają przepisy UE – nie ma stałego przewodniczącego. Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy. I tak przedstawiciele kraju sprawującego prezydencję przewodniczą posiedzeniom Rady UE.

Rada UE − więcej informacji

Galeria wideo