Skip to main content

De 3 store EU-institutioner har hver en formand:

Europa-Parlamentets formand – Roberta Metsola

Roberta Metsola - European Parliament president

Embedsperiode: Januar 2022 – juni 2024

Valgt af: Medlemmerne af Europa-Parlamentet

Rolle:

 • Sikrer, at de parlamentariske procedurer følges
 • Fører tilsyn med Parlamentets forskellige aktiviteter og udvalg
 • Repræsenterer Parlamentet i alle juridiske forhold og i dets internationale forbindelser
 • Giver endeligt grønt lys for EU's budget

Mere om jobbet som Europa-Parlamentets formand

Mere om Europa-Parlamentet

Det Europæiske Råds formand – Charles Michel

Charles Michel

Embedsperiode: December 2019 – maj 2022

Udpeget af: De nationale ledere (EU-landenes stats- og regeringschefer)

Rolle:

 • Leder Det Europæiske Råds arbejde med at fastlægge EU's overordnede politiske retningslinjer og prioriteter i samråd med Kommissionen
 • Fremmer samhørighed og enighed internt i Det Europæiske Råd
 • Repræsenterer EU udadtil i udenrigs- og sikkerhedsspørgsmål

Mere om jobbet som Det Europæiske Råds formand

Mere om Det Europæiske Råd

Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen

Embedsperiode: December 2019 – oktober 2024

Udpeget af: De nationale ledere (EU-landenes stats- og regeringschefer) og godkendt af Europa-Parlamentet

Rolle:

 • Giver Kommissionen politisk vejledning
 • Indkalder til og leder møder i kommissærkollegiet
 • Leder Kommissionens arbejde med at føre EU's politikker ud i livet
 • Deltager i G7-møder
 • Bidrager til vigtige forhandlinger både i Europa-Parlamentet og mellem EU-landenes regeringer i Rådet for Den Europæiske Union

Mere om jobbet som Kommissionens formand

Mere om Kommissionen

Mere om udnævnelsen af kommissærer

Formandskabet for Rådet for EU

Rådet for EU, hvor landenes ministre drøfter EU-lovgivningen, og hvor ikke er én fast formand. Arbejdet ledes af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år. Det er f.eks. repræsentanter for formandskabslandet, der leder møderne.

Mere om Rådet for EU

Videogalleri