Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Svakom od triju glavnih institucija EU-a predsjedava predsjednik.

Predsjednica Europskog parlamenta – Roberta Metsola

Predsjednik Europskog vijeća – Charles Michel

Predsjednica Europske komisije – Ursula von der Leyen

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a, u okviru kojeg nacionalni ministri raspravljaju o zakonodavstvu EU-a, nema jednog stalnog predsjednika. Rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci. Predstavnici države predsjedateljice predsjedaju sastancima Vijeća.

Više o Vijeću EU-a

Galerija videozapisa