Skip to main content

Svakom od triju glavnih institucija EU-a predsjedava predsjednik.

Predsjednica Europskog parlamenta – Roberta Metsola

Roberta Metsola - European Parliament president

Mandat: siječanj 2022. – lipanj 2024.

Izabrali: zastupnici Europskog parlamenta

Uloga:

 • osigurava pravilnu provedbu parlamentarnih postupaka
 • nadgleda razne aktivnosti Parlamenta i odbore
 • zastupa Parlament u svim pravnim pitanjima i međunarodnim odnosima
 • daje konačnu suglasnost za proračun EU-a

Više o zadaćama predsjednika Europskog parlamenta

Više o Europskom parlamentu

Predsjednik Europskog vijeća – Charles Michel

Charles Michel

Mandat: prosinac 2019. – svibanj 2022.

Imenovali: nacionalni čelnici (šefovi država ili vlada država članica EU-a).

Uloga:

 • upravlja radom Europskog vijeća u utvrđivanju općeg političkog smjera i prioriteta EU-a – u suradnji s Komisijom
 • promiče koheziju i konsenzus u Europskom vijeću
 • zastupa EU pred drugim zemljama u pogledu vanjskih i sigurnosnih pitanja

Više o zadaćama predsjednika Europskog vijeća

Više o Europskom vijeću

Predsjednica Europske komisije – Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen

Mandat: prosinac 2019. – listopad 2024.

Imenovali: nacionalni čelnici (šefovi država ili vlada država članica EU-a), uz potvrdu Europskog parlamenta.

Uloga:

 • daje političke upute Komisiji
 • saziva sastanke kolegija povjerenika i presjedava im
 • upravlja radom Komisije u provedbi politika EU-a
 • sudjeluje na sastancima skupine G7
 • daje svoj doprinos glavnim raspravama u Europskom parlamentu, među vladama EU-a i u Vijeću Europske unije

Više o zadaćama predsjednika Komisije

Više o Europskoj komisiji

Više o imenovanju povjerenika

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a, u okviru kojeg nacionalni ministri raspravljaju o zakonodavstvu EU-a, nema jednog stalnog predsjednika. Rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci. Predstavnici države predsjedateljice predsjedaju sastancima Vijeća.

Više o Vijeću EU-a

Galerija videozapisa