Skip to main content

Priekšsēdētāji

Visas trīs galvenās Eiropas Savienības iestādes vada priekšsēdētājs.

ES Padomes prezidentūra

ES Padomei (kur dalībvalstu ministri apspriež ES tiesību aktus) nav pastāvīga vadītāja. Tās darbu vada Padomes prezidentvalsts, kura rotācijas kārtībā mainās ik pēc sešiem mēnešiem. Piemēram, Padomes sanāksmes vada prezidentvalsts pārstāvji.

Vairāk par ES Padomi

Videomateriālu galerija