Skip to main content

Priekšsēdētāji

Visas trīs galvenās Eiropas Savienības iestādes vada priekšsēdētājs.

Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola

Roberta Metsola - European Parliament president

Pilnvaru laiks: 2022. gada janvāris – 2024. gada jūnijs

Kas ievēl: Eiropas Parlamenta deputāti

Uzdevumi:

 • Nodrošina parlamentāro procedūru pienācīgu ievērošanu.
 • Pārrauga dažādās Parlamenta darbības un komitejas.
 • Pārstāv Parlamentu visos juridiskajos jautājumos un starptautiskajās attiecībās.
 • Galīgi apstiprina ES budžetu.

Vairāk par Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja darbu

Vairāk par Eiropas Parlamentu

Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels

Charles Michel

Pilnvaru laiks: 2019. gada decembris – 2022. gada maijs

Kas ieceļ: valstu vadītāji (ES valstu vai to valdību vadītāji).

Uzdevumi:

 • Sadarbībā ar Komisiju vada Eiropadomes darbu, kad tā nosaka ES vispārējo politisko virzienu un prioritātes.
 • Veicina vienotību un vienprātību Eiropadomē.
 • Starptautiski pārstāv Eiropas Savienību ārlietu un drošības jautājumos.

Vairāk par Eiropadomes priekšsēdētāja darbu

Vairāk par Eiropadomi

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena

Ursula von der Leyen

Pilnvaru laiks: 2019. gada decembris – 2024. gada oktobris

Kas ieceļ: valstu vadītāji (ES valstu vai to valdību vadītāji), Eiropas Parlaments apstiprina.

Uzdevumi:

 • Vada Komisijas politisko darbu.
 • Sasauc un vada komisāru kolēģijas sanāksmes.
 • Vada Komisijas darbu, kas saistīts ar ES rīcībpolitiku īstenošanu.
 • Piedalās G7 sanāksmēs.
 • Piedalās nozīmīgās debatēs Eiropas Parlamentā un starp ES dalībvalstu valdībām Eiropas Savienības Padomē.

Vairāk par Komisijas priekšsēdētājas darbu

Vairāk par Eiropas Komisiju

Vairāk par to, kā ieceļ komisārus

ES Padomes prezidentūra

ES Padomei (kur dalībvalstu ministri apspriež ES tiesību aktus) nav pastāvīga vadītāja. Tās darbu vada Padomes prezidentvalsts, kura rotācijas kārtībā mainās ik pēc 6 mēnešiem. Piemēram, Padomes sanāksmes vada prezidentvalsts pārstāvji.

Vairāk par ES Padomi

Videomateriālu galerija